آیا با شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی داخلی آشنایی دارید ؟

همه ما بخش های زیادی از عمر خود را در فضاهای مسقف می گذرانیم، کیفیت و چگونگی فضاهای داخلی تأثیر شگرفی بر عملکرد فیزیکی و روانی انسان خواهد گذاشت. می توان گفت آنچه به یک بنا روح و نشاط می بخشد، طراحی داخلی است. طراحی داخلی، مجموعه ای از طرح های به هم پیوسته و متنوع است، که محیط داخلی یک ساختمان را به فضایی که برای فعالیت انسانی خاص مناسب است، تبدیل می کند. به بیانی دیگر، طراحی داخلی، فرآیند طراحی کامل نمای داخلی یک فضا، با در نظر داشتن مواردی مثل طراحی کف، پنجره ها، درها، دیوارها، نورپردازی،...


قواعد تشکیل شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی و نسبی، در زمره شرکت های شخصی می باشند. در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : " شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص...


احراز شخصیت حقوقی انواع شرکت های تجاری در ایران

به موجب ماده 583 قانون تجارت، " کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند ". شخص حقوقی، موجودی است که قانون گذار فرض کرده مانند انسان دارای حقوق و تعهدات است. از این رو ماده 588 قانون تجارت می گوید : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک ". اینکه شخصیت حقوقی شرکت های تجاری از کی و تا چه زمانی وجود دارد...


کاهش سرمایه شرکت پس از ثبت

در طول زندگی شرکت، ممکن است اتفاقاتی بیفتد که در وضعیت او موثر واقع شوند. از جمله این اتفاقات عبارت است از : تغییر سرمایه تغییر سرمایه شرکت در طول حیات آن ممکن است به سمت افزایش یا کاهش سوق پیدا کند. کاهش سرمایه گاه جنبه اجباری دارد و گاه اختیاری  کاهش اجباری سرمایه زمانی صورت می گیرد که بر اثر زیان های وارد شده به شرکت، حداقل نصف سرمایه آن از میان رود. در چنین فرضی، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و بررسی...


موارد انحلال شرکت های اشخاص ( تضامنی، نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی )

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است، در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت های اشخاص می پردازیم. موارد انحلال موارد انحلال شرکت های اشخاص عبارت اند از : 1) انحلال بر اساس اراده شرکا؛ 2) انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت ؛ 3) انحلال مبتنی بر دلایل موجه و انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا. الف) انحلال ناشی از اراده شرکا همان طور که شرکا با اراده شرکت تجاری را ایجاد می کنند، می توانند با اراده آن را منحل کنند. چنانچه تمام شرکا موافق باشند، انحلال قبل از موعد شرکت کاملاَ...


مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد

منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود. بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. هم اکنون...


شرایط ماهوی و شکلی تشکیل شرکت بامسئولیت محدود چیست ؟

شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی، آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. امتیاز این نوع شرکت، به نسبت شرکت های اشخاص، در این است که در آن مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنان است و امتیاز آن به نسبت شرکت های سرمایه، در این است که انتقال سهم الشرکه شرکا در چنین شرکتی باید با رضایت شرکای دیگر باشد. تشکیل شرکت...


نکات مهم قبل از ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی هم به لحاظ شکل عضویت و هم از نظر نوع فعالیتشان تقسیم بندی های مختلفی پیدا می کنند. انواع شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت الف – شرکت های تعاونی عام : شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد بوده و موسسین آن بایستی سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند. ب- شرکت های تعاونی سهامی خاص: شرکتی است که عضویت آن منحصر به گروه های خاصی از قبیل...


اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری

اقامتگاه شرکت شرکت تجاری، دارای اقامتگاه مستقل است. ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجاست، در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آن ها می داند. در اینکه کدام یک از این موارد باید به دیگری ترجیح داده شود، میان مولفان حقوق اختلاف نظر وجود دارد. نظر ما این است که در شرکت های تجاری، قانون قابل اعمال قانون تجارت است و قانون مدنی که راجع به اشخاص مدنی است، در مورد این شرکت ها که اشخاص تجاری اند، قابل اعمال نیست؛...


نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی

افزایش سرمایه زمانی لازم می شود که شرکت به سرمایه جدید نیاز داشته باشد. افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد. ( ماده 157 لایحه قانونی ) تادیه مبلغ اسمی سهام جدید، اگر افزایش سرمایه از این طریق باشد، به یکی از طرق ذیل می تواند صورت گیرد : 1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد ؛ 2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ؛ 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه،...