آیا با شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی داخلی آشنایی دارید ؟

همه ما بخش های زیادی از عمر خود را در فضاهای مسقف می گذرانیم، کیفیت و چگونگی فضاهای داخلی تأثیر شگرفی بر عملکرد فیزیکی و روانی انسان خواهد گذاشت. می توان گفت آنچه به یک بنا روح و نشاط می بخشد، طراحی داخلی است.

طراحی داخلی، مجموعه ای از طرح های به هم پیوسته و متنوع است، که محیط داخلی یک ساختمان را به فضایی که برای فعالیت انسانی خاص مناسب است، تبدیل می کند. به بیانی دیگر، طراحی داخلی، فرآیند طراحی کامل نمای داخلی یک فضا، با در نظر داشتن مواردی مثل طراحی کف، پنجره ها، درها، دیوارها، نورپردازی، اثاثیه و دیگر بخش ها است.

هدف از طراحی داخلی، عموماً فراهم کردن محیطی راحت و از منظر زیبایی شناسی فضایی دلپذیر است که خواسته ها و انتظارات صاحب آن را برآورده می کند.

می توان گفت حوزه طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی در منازل، شرکت ها و غیره در سال های اخیر از سوی مردم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که به دنبال آن بازار کار بهتری نیز پیش روی طراحان داخلی قرار خواهد گرفت. البته با توجه به رقابت شدید در این شغل، افرادی که دانش و تخصص، مهارت و تجربه لازم و کافی دارند با ثبت شرکت طراحی داخلی می توانند در این بازار موفقیت بیشتری کسب نموده و درآمد خوبی داشته باشند.

با ذکر این مقدمه، به سراغ نحوه ثبت شرکت طراحی داخلی و مدارک و شرایط مورد نیاز برای آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

ثبت شرکت طراحی داخلی 

ثبت شرکت طراحی داخلی مانند : اکثر شرکت های دیگر به دو صورت با مسئولیت محدود و سهامی خاص امکان پذیر است. شما برای به ثبت رساندن شرکت خود در قالب های ذکر شده نیاز به شرایط و ارائه اسناد و مدارک زیر دارید :

شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی داخلی با مسئولیت محدود 

– سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال

– وجود حداقل دو نفر عضو

– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم 

ـ اقرارنامه امضاء شده

ـ تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه) کلیه اعضاء

ـ اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

ـ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در2 برگ و تکمیل آن وامضاء ذیل تقاضانامه توسط سهامداران

ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10

ـ شرکتنامه، 2برگ و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

ـ اساسنامه 2جلد و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

شرایط ثبت شرکت طراحی داخلی سهامی خاص 

– حداقل 3 نفر عضو+2 نفربازرس (بازرسین نباید ازاعضاء باشند.)

– حداقل میزان سرمایه لازم صد هزارتومان

– پرداخت نقدی حداقل 35% سرمایه

مدارک مورد نیاز 

ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

ـ اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)

ـ امضاء اقرارنامه

⃰ در صورتی که امور ثبت شرکت (سهامی خاص) به وسیله وکیل انجام شود، تنظیم وکالت نامه به نام وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت در ایران