اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت

پس از اتمام مراحل ثبتی لازم است شرکاء برخی از مدارک و اسناد ثبتی شرکت را حفظ نمایند، چرا که شرکت جهت اقدامات قانونی بسیاری به این مدارک نیاز خواهد داشت، اسنادی از قبیل؛ شرکت‌نامه، اساسنامه، اظهارنامه (تقاضانامه) و آگهی های تأسیس، صورت جلسات و …. این مدارک که چنانچه اشاره گردید حفظ آنها برای شرکت اهمیت بسیاری دارد ،ممکن است در هر مجموعه به دلایل مختلف مفقود گردد. بنا براین در این مطلب به این پرسش مهم که (در صورت مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت چه باید کرد ؟)پاسخ خواهیم داد، لطفا با ما همراه باشید:
در رابطه با مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت باید بدانید که اقدام برای هریک از این مدارک با توجه به قالب شرکت و نوع مدرک مورد درخواست می تواند متفاوت باشد ،بطور مثال ؛
شرکت ها بامسئولیت محدود می توانند برای مدارکی مانند : اساس نامه، شرکت نامه و تقاضا نامه، صورت جلسه تاسیس کنندگان از اداره ثبت شرکت ها درخواست المثنی نمایند.
شرکت های سهامی نیز می توانند برای اساس نامه مقرر شده در 64 ماده و دارای 11 تبصره در قانون اساسی وصورت جلسه تأسیس کنندگان درخواست المثنی نمایند.
شرکت های تعاونی در صورت مفقود شدن اساس نامه در 52 ماده منعقد شده، صورت جلسه تاسیس کنندگان و اعضای هیأت مدیره، شرکت نامه و تقاضانامه می توانند المثنی دریافت نمایند.
در رابطه با شرکت های غیر تجاری نیز جهت مدارکی از قبیل ؛ اساس نامه در 27 ماده، اظهارنامه و صورت جلسه تاسیس کنندگان می توان درخواست المثنی نمود .
البته توجه داشته باشید المثنی برای اسناد و مدارکی که اشاره گردید صادر می گردد و برای صورتجلساتی که در اداره ثبت شرکت ها آرشیو می گردد نمی توان درخواست المثنی نمود.
درخواست خود را جهت صدور المثنی مدارک ثبتی به کدام اداره ارائه نماییم :
چنانچه اشاره گردید مرجع مربوط به صدور المثنی اسناد و مدارک ثبتی با توجه به نوع مدرک می تواند متفاوت باشد بطور مثال:
– جهت دریافت المثنی اسنادی مانند اساسنامه و اظهارنامه می بایست درخواست خود را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایید .
– جهت دریافت المثنی روزنامه رسمی باید به روزنامه رسمی مربوط مراجعه نمایید .
-در صورتی که برند به ثبت رسانده اید و مدارک مربوط به آن را از دست داده اید نیز می بایست به ادره مالکیت های معنوی مراجعه نمایید .

چگونگی دریافت مدارک المثنی برای شرکت

چنانچه اشاره گردید جهت دریافت المثنی اسناد ثبتی مفقود شده می بایست به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود ،پس از مراجعه به این اداره تقاضانامه مربوط در اختیار افراد هیأت مدیره یا شرکا و سهام داران قرار می گیرد تا آنرا تکمیل و امضاء نمایند ،سپس این تقاضانامه به انضمام مدارک هویتی این افراد ،توسط وکیل رسمی دادگستری به سازمان ثبت شرکت ها تحویل می گردد و هزینه های مربوطه نیز پرداخت می گردد ، اداره مربوطه نیز بررسی و استعلام های لازم را نسبت به این درخواست انجام خواهد داد و در صورتی که در این درخواست مشکلی مشاهده نگردد المثنی اسناد درخواست شده به متقاضیان تحویل می گردد. البته توجه داشته باشید که درخواست المثنی در رابطه با اسنادی که در ابتدای مطلب از آن یاد شد امکان پذیر است و برای هیچ یک از صورتجلسات شرکت شرکت و یا موسساتی که در بایگانی در ادراه ثبت شرکت ها نگهداری می شود نمی توان در خواست المثنی نمود .
در انتهای این مطلب لازم است اشاره نماییم که بهتر است صاحبین شرکت و شرکاء از این مدارک کپی برابر اصل تهیه نموده و آن را حفظ نمایند. در ضمن بهتر است از تمامی صورتجلساتی که در شرکت تنظیم می گردد و به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود ، یک نسخه در شرکت نیز نگهداری نمایید.
از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگذاریم.

ثبت شرکت در ایران