اخذ رتبه بندی جهت شرکت های مشاوره

رتبه بندی که توسط مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای برخی از شرکت ها اعمال می شود در واقع یک نوع معیار سنجش میزان کارامدی و صلاحیت آنها می باشد که این خود تضمینی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها می باشد و بدین نحو دولت بر فعالیت شرکت ها نظارت و از حقوق مصرف کنندگان و بهروران حمایت می نماید.

یکی از موضوعات فعالیت شرکتی که قابلیت اخذ گرید یا رتبه بندی را دارند شرکت های مشاور می باشند . شرکت ها مشاور چنان چه از نام آن آشکار است در زمینه ارائه مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ذیل فعالیت می نماید:

1-گروه شهرسازی و معماری 2- گروه راه و ترابری 3- گروه مهندسی آب 4- گروه مطالعات کشاورزان 5- گروه انرژی 6- گروه پست و مخابرات 7- گروه صنعت 8- گروه معدن 9- گروه نفت و گاز 10- گروه تخصص های مشترک

همچنین مهندسین مشاور یا مشاوران برای تشخیص و تعیین صلاحیت از حیث شخصیتی به حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند:

اشخاص حقیقی : کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود

اشخاص حقوقی : بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد .

اخذ رتبه جهت شرکت های مشاور

معیار اعطای رتبه به شرکت های مشاور بررسی توانایی و صلاحیت آنان در اموری مانند مطالعات ، طراحی و نظارت براجرای امور مختلف و…. می باشد. که این سنجش با بررسی تعداد نفرات ، سوابق و تجربیات کاری ،ارائه بیمه یا نامه تامین اجتماعی مبنی به صحت انجام قراداد مربوطه و توان ما لی  شرکت بر اساس اظهار نامه مالیاتی اخرین سال کاری انجام می گیرد و با توجه به تمامی معیارهای اشاره شده شرکت های مشاور رتبه بندی می گردند. این رتبه جهت این شرکت ها از 1تا 3 پیش بینی شده است که در بهترین وضعیت گرید یک دریافت می گردد و گرید 3 پایین ترین سطح رتبه می باشد.

مزایا و امتیازات  اخذ رتبه جهت شرکت خای مشاور به شرح ذیل می باشد :

1-اخذ رتبه بندی در کسب اعتماد مشتریان موثر است و معرف اعتبار یک شرکت می باشد.

2-تلاش جهت اخذ رتبه بهتر موجب جلب مشتریان بیشتری خواهد شد .

3- اخذ رتبه جهت انعقاد قرار داد و همکاری با نهاد های دولتی لازم می باشد.

4-اخذ رتبه مشاور ، نمایی کلی از عملکرد شرکت های مشابه ارائه خواهد داد.

5-اخذ رتبه برای شرکت در مناقصات دولتی الزامی است.

همچنین غیر از موارد اشاره شده از مهمترین مزایای اخذ رتبه بندی دفاع از حقوق بهروران می باشد ،جرا که در چنین شرایطی مخاطبین مجموعه ها با بررسی رتبه شرکت ها می توانند بهترین گزینه را جهت همکاری برگزینند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی شرکت های مشاور :

1-تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت

2-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

3-کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

4-کپی شناسنامه و کارت ملی

5-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلی تا 3 سال گذشت

6-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی

7-کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)

8-آخرین صورتجلسه سهامداران

9- اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

10-آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5 % سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد

11-جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد

12-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همچنین جدول سود و زیان با جدول شماره 5

13-سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت(همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد

14-تاییدیه کارکردها شامل مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور

15-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

16-آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5 % سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد

17-جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

 

 

 

ثبت شرکت در ایران