ارکان اصلی شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص  شرکت های است که بر خلاف شرکت سهامی عام تمام سرمایه ی آن ها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد.

این نوع شرکت تجاری یکی از پر مخاطب ترین  و رایج انواع قالب تجاری قابل ثبت در ایران می باشد که بابت قوانین حاکم بر آن در میان فعالین اقتصادی دارای محبوبیت بسیاری می باشد. در این مطلب ارکان اصلی این شرکت بررسی خواهد شد:

شرکت های سهامی خاص دارای ارکان سه گانه می باشد که عبارتند از:

1-رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )

2-رکن اداره کننده ( هیات مدیره )

3-رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

برای شرکت های سهامی خاص نیز  همانند شرکت سهامی عام می توان چند مجمع عمومی را تصور نمود که عبارتند از  :

 رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی)

مجمع عمومی شرکت های سهامی خاص پیش از به ثبت رساندن شرکت با حضور موسسین برای تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت تشکیل می گردد که البته تشکیل آن الزامی نمی باشد و در صورت عدم تشکیل آن لازم است تمامی تصمیمات اولیه به تصویب تمامی موسسین برسد .

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی نیز مجمعی می باشد که به صورت سالیانه تشکیل می گردد و وظیف اصلی آن ارائه گزارش عملکرد مالی و غیرمالی مدیران از جمله ترازنامه با حضور سهامداران شرکت می باشد. و وظایف کلی آن تصمیم گیری در امور جاریه شرکت و به عبارت دقیق تر هر آنچه از وظایف مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده نیست از وظایف مجمع عمومی عادی به شمار می رود.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمعی متشکل از سهامداران شرکت سهامی خاص می باشد که در مواقع ضروری و برای تصمیم گیری در امور فوق العاده مانند تغییر اساسنامه ، اقامتگاه یا تابعیت شرکت یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد تشکیل می شود. برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به مانند مجمع عمومی موسس که در زمان تشکیل و یا مجمع عمومی عادی که سالیانه برگزار می شود زمان خاصی در قانون تعیین نشده است و زمان برگزاری آن منوط به ضرورت آن تایین می گردد.

رکن اداره کننده ( هیات مدیره)

شرکت سهامی خاص به وسیله هیات مدیره که می بایست  از بین صاحبان سهام انتخاب گردند (این افراد کلا یا بعضا قابل عزل می باشند) اداره خواهد می گردد که این اشخاص باید واجد شرایط سلبی و ایجابی مقرر در قانون تجارت باشند که پس از انتخاب به عنوان هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره انتخاب نماید همچنین هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به اوم تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت مجاز به اقدام است و چنانچه خارج از اختیارات داده شده که حق امضاء دارد اقدام کند شخصاَ مسئول جبران خسارت می باشد

رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان)

بازرس وظیفه کنترل اقدامات مالی و غیرمالی مدیران و نحوه اداره شرکت را به عهده دارد در ماده 145 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام را از نحوه انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص مجزا نموده است یعنی در شرکت سهامی عام اولین بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی موسس توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و در صورتی که مجمع عمومی موسس تشکیل نشود اولین بازرس یا بازرسان در صورتجلسه ای قید و به امضاء سهامداران می رسد اما در خصوض بازرس یا بازرسان که در دوره حیات شرکت یعنی بعد از پایان دوره اولین بازرس یا بازرسان انتخاب می شوند. ماده 147 لایحه یاد شده وضعیت را تعیین تکلیف نموده است و تصریح می دارد مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند که با این وصف قانونگذار در انتخاب بازرس یا بازرسان بعدی در دوره حیات شرکت بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی قائل نشده است و انتخاب ایشان با مجمع عمومی عادی است و کلیه مقررات مربوط به بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص به مانند شرکت سهامی عام است.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

ثبت شرکت در ایران