استعلام ثبت شرکت چگونه است ؟

استعلام ثبت شرکت چگونه است ؟

در هنگام ثبت شرکت پس از طی مراحل قانونی و ثبت نهایی شرکت یک شماره ثبت به شرکت ثبت شده ارائه می گردد، لکن به دلیل امکان وجود تشابه این شماره اداره ثبت احوال شماره دیگری به عنوان شناسه ثبت شرکت به افراد حقوقی اختصاص می دهد که شامل یازده رقم می باشد و از مهمترین اطلاعات هویتی یک شرکت است و جهت شناسایی قانونی مجموعه همواره مورد نیاز است.

شناسه ثبتی شرکت ها دارای خصوصیات ذیل می باشند:

1-این شناسه مانند شناسنامه برای افراد از راههای شناسایی هویت شرکت یا مؤسسه می باشد.

2-شناسه شرکت ثابت و بدون تغییر است.

3-شرکتهایی که شماره ثبت ندارند غیر مجاز محسوب می شوند ارائه شناسه ثبت شرکت الزامی می باشد.

4-راهی برای مطالعه شناسنامه شرکتهاست.

5-شناسه تا زمانی که شرکت قانونا فعالیت می نماید با این شماره قابل شناسایی است.

6-شناسه دارای اهمیت بسیاری در امور ثبتی می باشد و به عبارتی مهمترین مشخصه در استعلام ثبت شرکتهاست.

7-شناسه دارای اهمیت بسیاری در امور ثبتی می باشد و به عبارتی مهمترین مشخصه در استعلام ثبت شرکتهاست.

هدف از ثبت شرکت و دریافت این شناسه ثبت ایجاد یک بانک اطلاعاتی از شرکت های ثبت شده قانونی در کشور می باشد که در صورت لزوم افراد با مراجعه به آن از مواردی مانند  :

_ نوع شرکت

_ محل کار آن شرکت

_ قانونی بودن شرکت

اطمینان حاصل نمایند.

امروزه با تلاش این مراجع استعلام اطلاعات شرکتها از سامانه های شناسه ملی، پایگاه آگهی های ثبت و سامانه روزنامه رسمی قابل انجام می باشد .

اطلاعاتی  به جهت جستجو در هر یک از سامانه های فوق مورد نیاز است شامل نام شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی می باشد که در بخش های مخصوص  به خود وارد کرده و جستجو انجام میشود و اطلاعات لازم در اختیار افراد قرار می گیرد. در هنگام استعلام شرکت پس از واردنمودن اطلاعات در صورتی که از صحیح بودن آن اطمینان لازم کسب شد و اطلاعات مجموعه در این استعلام یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است.

یکی از بهترین روش ها که جهت استعلام ثبت شرکت ها و بمنظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان راه اندازی گردیده است سامانه ثبت شرکت ها می باشد. توجه داشته باشید که جهت اخذ هر گونه استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir   مراجعه نمایید و با وارد نمودن اطلاعات لازم اقدام به استعلام شرکت مورد نظر نمایید.

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

 

 

 

ثبت شرکت در ایران