اقدامات لازم برای ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی ، خدماتی و … می باشد. با ثبت شرکت مجموعه ای از افراد در یک چارچوب منسجم حقوقی فعالیت خود را آغاز می کنند تا احتمال هر گونه بی قانونی تا حد امکان کاهش یابد.

متقاضیان تشکیل یک شرکت تجاری بعد از آگاهی از روند و نحوه انجام امور مربوطه با تشکیل جلسات و تنفیذ سمت ها و تنظیم مواد اساسنامه باید مراحل لازم را برای ثبت شرکت آغاز نمایند. انواع شرکت های قابل ثبت در قانون تجارت عبارت است از :

شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی

هر یک از این شرکت ها برای اهداف خاصی شکل یافته اند، در فرآیند ثبت شرکت، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. هنگامی که افراد تصمیم به ثبت شرکت تجاری دارند ، در ابتدای امر بایستی انواع شرکت ها را بشناسند و با مزایا و معایب هر یک آشنایی داشته باشند. جهت آشنایی خوانندگان محترم، در ذیل به توضیح راجع به این شرکت ها پرداخته ایم.

شرکت های سهامی عام : شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 500 هزار تومان نباید کمتر باشد.

شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.

شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.

شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت تعاونی : به موجب ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350، شرکت تعاونی : شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود.

از میان شرکت های فوق، قالب های ثبتی شرکت سهامی خاص و شرکت بامسئولیت محدود، از پرکاربردترین قالب ها هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.

نکته قابل توجه در ثبت چنین شرکت هایی این است که اگر قصد قید کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت را دارید با توجه به حوزه ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد. برای نمونه شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کلمه تولید در موضوع فعالیت مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست.

چگونه برای شرکت خود نام انتخاب کنیم ؟

برای انتخاب اسم شرکت، حداقل 3 بخش باید در نظر گرفته شود. اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد و خاص باشد. اسم برای ثبت شرکت باید معنی و ریشه داشته باشد. در تعیین اسم شرکت باید نهایت دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود. برای این امر، به نکات ذیل توجه فرمایید :

– در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.

– اسم انتخابی، لاتین نباشد.

– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

– اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

– چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

  • مرجع ثبت شرکت در تهران

مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوائر اداره ثبت اسناد و املاک است می باشد.

  • اوراق مورد نیاز جهت ثبت شرکت در تهران

با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.

  • اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در تهران :

1- فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در تهران ( شامل : گواهی عدم سوء پیشینه  برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین، شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند ، مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند) .

2- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی

3- تعیین نام شرکت

4- ارسال اوراق به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست

5- درج بارکد پستی در سامانه

6- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت بلامانع بودن

7- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در تهران

8- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور

9- پلمپ دفاتر تجاری، انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

ثبت شرکت در ایران