آنچه باید راجب شرکت نسبی باید بدانیم

شرکت های نسبی مجموعه هایی هستند که به جهت امور تجاری، تحت عنوان خاصی بین دو یا چند نفر شریک که مطابق ماده 183 قانون تجارت ایران مسئولیت هریک از آنان به میزان مبلغی است که در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، تشکیل می گردد.
این شرکت ها در دسته بندی شرکت های اشخاص قرار دارند ،چرا که هریک از شرکاء در این شرکت به میزان سرمایه ایی که آورده است در شرکت متعهد پرداخت دیون احتمالی می باشد و حتی در صورتی که سرمایه اولیه شرکت برای پرداخت کافی نباشد ،طلبکاران می توانند از دارایی های شخصی هریک از شرکاء با توجه به میزان سرمایه اولیه آنها در شرکت طلب خود را وصول نمایند. قوانین این نوع شرکت دارای شباهت بسیاری با قوانین شرکت های تضامنی می باشد.
بنابراین واضح است که انتخاب صحیح افراد معتمد به عنوان شریک در این شرکت بسیار حائز اهمیت است و شخصیت شرکاء در این نوع شرکت نقش مهمتری از سرمایه خواهد داشت. چنین شرکت هایی معمولا بین اعضای یک خانواده و یا دوستان مورد اعتماد تاسیس می گردد.

شرایط تاسیس و ثبت شرکت نسبی

چنانچه در ابتدای مطلب اشاره گردید جهت تاسیس و ثبت قانونی این شرکت حضور حداقل دو شریک الزامی می باشد ،در مرحله نخست نیز شرکاء می بایست نسبت به تنظیم اساسنامه و شرکت نامه و پرداخت کامل سرمایه اولیه اقدام نمایند. در این اسناد می بایست تمامی مقررات و قوانین مربوط به اداره شرکت و روابط اعضا و شرکاء تعیین گردد و به ثبت قانونی برسد.
چنانچه اشاره گردید سرمایه نقدی به طور کامل پرداخت می گردد و سرمایه غیر نقدی نیز می بایست تقویم و تسلیم گردد.
در نام گذاری این شرکت نیز توجه داشته باشید که استفاده از عبارت شرکت نسبی به همراه نام یکی از شرکاء الزامی می باشد. بطور مثال مانند شرکت نسبی حریرچی و برادران
فعالیت این شرکت ها لزوماً تجاری است و برای سایر فعالیت ها نمی توان از این شرکت استفاده نمود.

مهمترین قوانین در تاسیس شرکت نسبی

1-بنا بر ماده 185 ناظر به ماده 119 قانون تجارت در هنگام ثبت شرکت نسبی منافع شرکت باید نسبت به سهم هر یک از شرکاء تقسیم شود .مگر اینکه در شرکتنامه شرکت های نسبی ، ترتیب اولویتی غیر از این مورد برای مناقع شرکاء ذکر شود ، باید طبق مقرارت ذکرشده در شرکت نامه عمل شود
2-بنا بر ماده 185 ناظر به ماده 120و 121 قانون تجارت در تاسیس شرکت نسبی شرکا شرکت باید حداقل یک نفر از بین خود یا خارج از شرکا مدیر شرکت را انتخاب کنند.
3-بنا بر ماده 185 ناظر به ماده 122 قانون تجارت در هنگام تاسیس شرکت نسبی اگر سهم الشرکا که یکی یا چند نفر از شرکای شرکت به صورت غیر نقدی باشد .این سهم الشرکه باید قبلاً نوشته و به تراضی تمام شرکا رسیده باشد .
4-بنا بر ماده 123 در شرکت های نسبی هیچ کدام از شرکای شرکت نمی توانند سهم خود را به دیگری انتقال دهند . طبق همین ماده تنها در صورتی می توان سهم را به شرکا انتقال داد که با رضایت تمام شرکا باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

1- تنظیم و ارائه 2 نسخه شرکتنامه بصورت کامل که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد .
2-تنظیم و ارائه 2 نسخه تقاضا نامه شرکت بصورت کامل که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد .
3-تنظیم و ارائه 2 نسخه اساسنامه بصورت کامل که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد .
4- تنظیم فرم تایین نام شرکت که با توجه به قوانین انتخاب نام تکمیل می گردد، در این فرم متقاضیان 5 نام انتخابی برای شرکت را به ترتیب اولویت ارائه می نمایند.
5-ارائه اصل مجوز فعالیت شرکت (در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد.)
6-جهت احراز هویت شرکاء ،ارائه یک قطعه عکس از تمام شرکای شرکت و مدیران و هیئت بازرسین یا بازرس شرکت الزامی است ، که تمامی مدارک احراز هویت باید با عکس ها برابری داشته باشد.
توجه داشته باشید در صورتی که تعداد اعضای شرکت بیش از 12 نفر باشد .شرکت نیاز به هیئت بازرسین و یا حداقل یک بازرس دارد .
7-تهیه و ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.(مراکز پلیس +10)
8- تهیه و ارائه 2 نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت که به امضای اعضای موسسین رسیده باشد .
9-تهیه و ارائه 2 نسخه از صورت جلسه هئیت مدیره شرکت که به امضای تمام اعضای هئیت مدیره رسیده باشد .
10- ارائه اسناد وکالت نامه (در صورتی که کارها توسط وکیل انجام می شود)

انحلال شرکت نسبی

شرکت های نسبی در موارد ضروری مانند برشکستگی منحل می گردند که در این شرایط نیز می بایست در ابتدا تمام دیون شرکت از دارایی های شرکا پرداخت گردد و در صورت کافی نبودن میزان دارایی شرکت ،طلبکاران می توانند به هریک از شرکاء مراجعه نمایند و طلب خود را دریافت نمایند .

ثبت شرکت در ایران