ثبت برند دمنوش گیاهی

یکی از نوشیدنی هایی که طب سنتی ایرانی تاکید بسیاری بر  استفاده از آن دارد دمنوش ها می باشند، این نوشیدنی ها که  از گل، برگ، ساقه، ریشه، دانه، پوست میوه یا اجزای دیگر گیاهان دارویی و آب تهیه می گردد دارای مزایای بسیاری برای سلامت جسمی و روحی انسان ها می باشد .

چنانچه اشاره شد تهیه این مواد در ایران دارای پیشینه ایی طولانی می باشد و از دیر باز افرادی به تهیه و توزیع این گیاهان پر خاصیت مشغول بوده اند امروزه نیز این دمنوش ها در مجموعه های بزرگ و کوچک تهیه و ارائه می گردند ،بنابراین جهت در اختیار گرفتن سهم بهتری از بازار و و ماندگاری در ذهن مخاطبان ثبت برند یا علامت تجاری بسیار مفید می باشد ، در ادامه شرایط ثبت برند تجاری دمنوش های گیاهی بررسی خواهد شد:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند دمنوش گیاهی

1-اظهارنامه ثبت برند

2-نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.

(علامت ارائه شده باید باید مناسب تشخیص داده شود و غیر این صورت مناسب تشخیص داده نشود .باید علامت همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد)

4-در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.

5-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8- مدارک مثبت هویت متقاضی

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

توجه داشته باشید که علامت ثبت شده توسط شما تا ده سال دارای اعتبار قانونی خواهد بود و پس از در صورت تمایل دارنده آن نیاز به تمدید خواهد داشت و در پی درخواست مجدد به مدت ده سال دیگر تمدید می گردد.

ثبت شرکت در ایران