ثبت تغییرات شرکت شامل چه نوع تغییراتی است؟

پس از ثبت شرکت ممکن است شرکاء بنا به دلایل متفاوت تصمیم به ایجاد تغییرات در اصول اولیه شرکت که در ابتدای شرکت اعلام و ثبت گردیده است ،داشته باشند. تغییرات شرکت ها مواردی مانند ؛ نام شرکت ،آدرس شرکت ،کاهش یا افزایش سرمایه اولیه ،تغییر در اعضای هیئت مدیره، اضافه شدن یا کم شدن شرکاء و یا انحلال شرکت و …….. می باشد .جهت انجام تمامی این موارد با توجه به ماهیت تغییر لازم است تغییرات زیر نظر مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده با تمام و یا اکثریت شرکا یا صاحبان سهام صورت گیرد و صورتجلسه ایی با شرح تصمیمات تنظیم گردد و تصمیمات به صورت رسمی در اداره رسمی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد تا بتواند وجه قانونی داشته باشد.

موارد تحت بررسی در مجمع عمومی عادی شرکت

1-تعیین سیاست ها، خط مشی و اهداف راهبردی شرکت برای سال مالی جدید
2-تغییر در اعضای هیات مدیره، ورود یا خروج شرکا جدید و هم چنین تعیین و تعریف مجدد سمت های اشخاص.
3-تغییر بازرس عادی و بازرس علی البدل و تصمیم گیری در مورد شرح وظایف ایشان برای سال مالی جدید
4-بررسی ترازنامه ها و حساب سود و زیان در سال مالی گذشته و اتخاذ تصمیمات جدید از این دست.
5-تقسیم سود بدست آمده از فعالیت شرکت بین سهام داران
6-تصمیم گیری در رابطه با نوع روزنامه کثیرالانتشاری که قرار است آگهی های تغییرات سال مالی پیش رو در آن چاپ و منتشر شوند.

مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها

در مجامع عمومی فوق العاده حداقل نصف اعضای سهام داران شرکت باید حضور داشته باشند تا تصمیمات اتخاذ شده در جلسه رسمیت داشته باشد. تغییراتی که در مجمع فوق العاده بررسی می گردد مواردی مانند امور کاهش و افزایش سرمایه ،تغییرات در اساسنامه و انحلال و….می باشد، توجه داشته باشید که این تغییرات با حداقل دو سوم رای سهامداران حاضر در جلسه مورد تایید قرار گیرد و لازم است صورتجلسه تشریح جلسه نیز تهیه و تنظیم گردد تا به صورت قانونی ثبت گردد.

موارد مورد بررسی در مجامع عمومی فوق العاده

1-اخذ تصمیم در مورد اضافه کردن شریکی جدید به شرکت
2-ایجاد تغییرات در اساسنامه
3-تغییر موضوع شرکت در رابطه با تغیر نام شرکت ، تغییر ادرس
4-تصمیم گیریدر مورد اانحلال دایمی شرکت
5- بررسی افزایش و کاهش سرمایه
6-متخب بارزس یا بازرسین جدید ، تغییر مدیر عامل ، تمدید مدت خدمت مدیر عامل ،
7-تصمیم در مورد صدور اوراق قرضه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر در سیستم ثبت تغییرات اداره ثبت شرکت ها

1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه شرکا و اعضای هیات مدیره
2-کپی شناسنامه وکارت ملی برای شریک یا شرکا جدید
3-کپی اساسنامه
4-ارائه نام و مشخصات همه شرکا با میزان و درصد سهام شان (شرکت نامه برای شرکت های مسولیت محدود)
5- کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات

ثبت شرکت در ایران