ثبت شرکت تولید و عرضه مواد شوینده

پاکیزگی تاثیر بسیاری بر سلامت جسمانی و حتی روانی افراد جوامع دارد بنابراین میان افراد جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است ، و این اهمیت موجب به وجود آمدن صنعت تولید مواد شوینده و پاک کننده و توسعه روز افزون آن شده است این مواد با تاثیر بر میزان انرژی مورد نیاز برای حذف آلودگی و کاهش آن، موجب تسهیل و تسریع فرایند نظافت می گردند. تولید و مصرف این مواد هر روز در جوامع رو به گسترش است بطوریکه تعداد و تنوع انواع شوینده ها و برند های آنها در جهان به حدی رسیده که قابل شمارش نمی باشند.

امروزه شرکت های معتبر بسیاری در سطح جهان به تولید و عرضه این محصولات می پردازند و همچنان تعداد آنها رو به افزایش می باشد. چنانچه مایل به فعالیت در این رشته می باشید در مطلب فوق  ثبت این نوع شرکت و چگونگی کسب مجوزهای لازم بررسی می گردد.

ثبت شرکت تولید و عرضه مواد شوینده به دو شکل شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدودامکان پذیر می باشد که در ادامه به بررسی شرایط و مراحل آن خواهیم پرداخت:

شرایط ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص 

1-مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.( به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)

2-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

3-حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص 

1-تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران

2-دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین

3-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره

4-گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان

5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

6- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین

7-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی

8-دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین

9-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

 شرایط لازم جهت ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود

1-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت صدهزار تومان است

2-در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید

3-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2نفر می باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود

1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران

2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

3-دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.

4-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

5-دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

6-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

7-تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

8-کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

9-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

 

 

ثبت شرکت در ایران