ثبت شرکت در آبادان

آبادان شهری است واقع در استان خوزستان و جنوب غرب ایران واقع شده است ،این شهرستان مرکز استان خوزستان می باشد و بخشی از مناطق ازاد بازرگانی ایران است .این شهرستان در 53 کیلو متری خلیج فارس در نزدیکی با مرزهای عراق و کویت قرار گرفته است ، این شهرستان دارای امکاناتی همچون فرودگاه و بندر می باشد .همچنین وجود یکی از مهمترین پالایشگاه های نفتی کشور و دارا بودن مرز مشترک با کشور عراق موجب گردیده است تا این شهر به عنوان یکی از مهمترین شهر های خاور میانه مطرح باشد.

تمامی عوامل و امکانات یاد شده باعث گردیده تا افراد بسیاری اعمم از بومی و غیر بومی شهرستان آبادان را جهت فعالیت تجاری و اقتصادی خویش برگزینند و جهت شروع فعالیت خود اقدام به ثبت شرکت در این شهرستان نمایند، مطلبی که در پیش رو دارید با هدف بررسی شرایط ثبت شرکت در این شهرستان تهیه گردیده است:

انواع شرکت های قابل ثبت در قانون ایران اسلامی در این شهرستان نیز قابل ثبت می باشد ، لکن در ادامه با توجه به طولانی شدن مطلب ، شرایط ثبت دو نوع از رایج ترین انواع شرکت تجاری (مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص) بررسی خواهد شد:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در آبادان

1-دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

2-دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

3-دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد

5-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد

6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)

7-اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

-8تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

-9معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

-10اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-11اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در آبادان  

-1تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

-2تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص شامل تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.

10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:

نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

توجه داشته که فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

مراحل ثبت شرکت در شهرستان آبادان

پس از فراهم نمودن مدارک فوق و اتخاذ تصمیمات اولیه در رابطه با ثبت شرکت می توانید جهت ثبت قانونی شرکت اقدام نمایید ، این امر جهت سهولت در انجام کار در سامانه اینترنتی ثبت شرکت امکان پذیر می باشد هنگامی که وارد این سامانه می شوید فرمی پیش روی شما خواهد بود که لازم است کلیه اطلاعات درخواست شده در آن را تکمیل نمایید، همچنین می بایست نام و نوع شخص حقوقی که همان شرکت شماست را وارد نمایید، توجه داشته باشید که مجاز به انتخاب پنج نام برای شرکت خود می باشید که در صورت عدم مغایرت با قوانین رایج بر انتخاب نام یکی از آنها تایید خواهد شد(در رابطه با قوانین انتخاب نام پیشنهاد می شود مطلب مربوطه مندرج در همین وب سایت مطالعه گردد) پس از تایید نام یک کد رهگیری به درخواست شما اختصاص خواهد یافت. در مرحله بعدی آدرس شرکت و محل فعالیت را وارد نموده تا مدارک ثبتی شما به این آدرس ارسال گردد.

سپس صورت جلسه و پس از آن اساسنامه شرکت را تکمیل نموده و نسخه برابر با اصل اساسنامه را در سامانه بارگذاری نمایید.

پس از انجام مراحل فوق، در خواست شما توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم وجود  ایراد و نواقص  از شما درخواست می شود تا مدارک را از طریق ارسال نموده و بارکد پستی را در همان سامانه وارد نمایید.

 

 

ثبت شرکت در ایران