ثبت شرکت در اشتهارد

شهرستان اشتهارد که در گذشته بخشی از استان البرز بوده است ، امروزه به عنوان شهرستانی مجزا با مرکزیت اشتهارد شناخته می شود به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین وجود یکی از شهرک های صنعتی مهم کشور در این شهرستان از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و فعالان اقتصادی بسیاری را به سرمایه گذاری در این منطقه جذب نموده است از مزایای دیگر سرمایه گذاری ، ثبت شرکت و احداث کارخانه در این منطقه می توان به معافیت مالیاتی و وجود نیروی کار ارزان و متخصص ، وجود امکانات کامل (آب ، برق ، گاز و….) و…..اشاره نمود .

شرکتهای تجاری با توجه به نیاز افراد، نوع فعالیت و روابط شرکاء در قالبهای متعددی  میتوانند به ثبت برسند که عبارتند از : با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و عام ، مختلط سهامی و غیرسهامی ، تعاونی ، تضامنی و نسبی . که در این میان دو شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود دارای محبوبیت و رواج بیشتری می باشند بنابراین شرایط ثبت این دو قالب شرکت در شهرستان اشتهارد بررسی خواهد شد:

 ثبت شرکت بامسئولیت محدود در اشتهارد 

در ابتدا  با توجه به ماده 94 و مواد بعدی به ذکر نکاتی حائز اهمیت در ثبت شرکت با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت:

1-مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود

2-در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد

3-شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود

4-هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود

5-سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه، عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند

شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت

1-حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد

2-در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد )

3-حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد )

4-اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند

مهمترین ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص: 

1-مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان در مقابل دیون احتمالی شرکت مسئولیت دارند.

2-اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.

3-شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است

4-در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است

5-در نام شرکت باید کلمه  خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص 

1-حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد

2-حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد

3-در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود

4-در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد

 مدارک و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در اشتهارد (توجه داشته باشید که این مدارک جهت ثبت قالب های متفاوت می تواند تغییرات کمی داشته باشد)

1-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران

2-گواهی عدم سوء پیشینه

3-امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیأت مدیره

4-انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت

5-تعیین موضوع فعالیت شرکت

6-آدرس محل فعالیت شرکت

7-مشخص نمودن میزان سرمایه شرکت

8-مشخص کردن سهامداران و میزان سهام آنها

9-مشخص کردن صاحبان امضاء در شرکت

10-تعیین اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه

 

 

ثبت شرکت در ایران