ثبت شرکت در رشت

افراد جهت ورود به دنیای کسب و کار و انجام فعالیت های اقتصادی و استفاده از منفعت و سود حاصله از آن، نیاز به ثبت شرکت دارند. ثبت شرکت امتیازات و مزایای بسیاری را به همراه دارد که از جمله ی این امتیازات، می توان به امکان ورود به عرصه های بین المللی ،  امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی ، امکان تبلیغات گسترده و پر بازده ، امتیازات اعتبارات وام تسهیلات و … اشاره نمود.

خوانندگان محترم با توجه به رونق کسب و کار  در رشت می توانند نسبت به ثبت شرکت در این شهر به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران و همچنین بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرهای ایران اقدام نمایند. در ادامه به توضیحات بیشتر در این رابطه می پردازیم.

  • نحوه انتخاب نام شرکت

در فرآیند ثبت شرکت، انتخاب نام شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. هنگامی که افراد تصمیم به ثبت شرکت تجاری دارند، در ابتدای امر بایستی برای شرکت خود نامی انتخاب کنند.

در انتخاب نام شرکت، لازم است شرایط ذیل در نظر گرفته شود :

1- نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.( قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه )

2- در نام شرکت باید از اسم خاص استفاده شود.

3- نام شرکت باید درای معنا و مفهوم باشد و نباید با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران در تضاد باشد.

4- نام انتخابی نباید لاتین باشد.

5- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

6- نام انتخابی، قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. متقاضیان ثبت شرکت باید توجه داشته باشند که واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.

  • انواع قالب های قابل ثبت در رشت

هر یک از شرکت ها و موسسات مختلف برای اهداف خاصی شکل یافته اند، به همین جهت اگر انواع آن ها را درست بشناسیم بهتر می توانیم به هدفی که با ثبت شرکت قصد رسیدن به آن را داریم دست پیدا کنیم. در ادامه به طور خلاصه و مفید توضیحی درباره هر کدام ارائه می گردد.

ماده 20 باب سوم قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند :

شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی عام :

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت تضامنی :

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرکت نسبی :

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

شرکت مختلط سهامی :

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

شرکت تعاونی :

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.

  • اوراق ثبت شرکت در رشت

با توجه به نوع شرکت حقوقی که جهت ثبت انتخاب می گردد اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند.

  • مراحل ثبت شرکت در رشت

جهت انجام امور ثبت شرکت در رشت لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط با ثبت شرکت انجام گیرد. این مراحل به شرح ذیل است :

– تجمیع مدارک اولیه برای ثبت شرکت ( شامل شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین، گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین، مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند، مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند)

– تنظیم مفاد اساسنامه

– انتخاب نام مناسب برای شرکت

– ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و  تنظیم اوراق ثبتی

– تعیین نام شرکت

– ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت در رشت

– بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها

– در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت

– تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در رشت

– ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور

– انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

ثبت شرکت در ایران