ثبت شرکت در پایتخت چه شرایطی دارد؟

فعالان اقتصادی که در زمینه اقتصاد و بازرگانی فعالیت می کنند می توانند اقدام به تاسیس شرکت نموده و فعالیت خود را گسترش دهند. از طریق تاسیس شرکت، مجموعه افراد با تجمع تخصص های گوناگون ، می توانند به بازدهی فعالیت اقتصادی و سوددهی شدت بیشتری بخشند .
به موجب قانون تجارت ، کلیه شرکت هایی که با هدف تجارت و انجام امور مالی و اقتصادی شروع به فعالیت می نمایند برای شروع فعالیت خود به طور رسمی و قانونی نیاز به ثبت شرکت خواهند داست. بدون ثبت کردن شرکت ، فعالیت های اقتصادی مجموعه غیرقانونی و غیررسمی بوده و کلیه قراردادهای شرکت فاقد اعتبار خواهد بود و از سویی دیگر، شرکتی که به ثبت نرسیده باشد طبق قانون متخلف محسوب شده و مشمول پرداخت جریمه و یا ناچار به انحلال خواهد بود.
تهران ، به عنوان پایتخت ایران از شهرهایی است که ظرفیت ها و قابلیت های متعددی برای سرمایه گذاری و تاسیس شرکت دارد. به طوری که دارای بیشترین تعداد شرکت های ثبت شده در میان سایر شهرهای ایران است.
ثبت شرکت در پایتخت نیز همانند سایر شهرها نیاز به طی مراحل مختلفی دارد . در این مقاله سعی شده است تا حدودی شرایط ثبت و تاسیس شرکت در پایتخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
اولین گام در راه انعقاد شرکت تجاری تعیین نوع شرکت از میان انواع شرکت های معرفی شده در قانون است. در حالی که ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی ، محبوب ترین فرم ثبت کردن شرکت در پایتخت است ، دیگر انواع شرکت ها عبارتند از : شرکت های تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، نسبی و تعاونی
هر یک از این شرکت ها برای اهداف خاصی شکل یافته اند که به موجب قانون تجارت ایران، به سه نوع دسته بندی شده اند. . شرکت های شخصی ، شرکت های سرمایه و شرکت های مختلط .
الف) شرکت های شخصی : در این قبیل شرکت های بازرگانی، شرکا از اهمیت خاصی برخوردار است و محور گردش امور شرکت ، اعتبار مالی شرکا است. زیرا در این شرکت آن چه مهم است سرمایه شرکا است که گردش امور شرکت را سامان می بخشد. بدین جهت عامل مهم در تشکیل این شرکت ها، اعتماد و اطمینان افراد تشکیل دهنده آن ها نسبت به یک دیگر است. در این شرکت ها کلیه شرکا در اداره امور شرکت دخالت و نظارت دارند و نه تنها سرمایه آن ها در شرکت ها جواب گوی قروض شرکت خواهد بود، بلکه اگر قروض شرکت بیش از سرمایه شرکت بوده باشد، شرکا بایستی از دارایی شخصی خود بدهی های شرکت را پرداخت کنند. مانند شرکت های تضامنی و نسبی .
ب) شرکت های سرمایه : در این قبیل شرکت ها، اعتبار شخصی شرکا مطرح نیست و به همان اندازه مسئولیت آنان در مقابل قروض شرکت نیز مانند مسئولیت شرکا در شرکت های شخص نمی باشد، بلکه شرکا در این شرکت ها فقط تا میزان سرمایه آورده خود به شرکت در مقابل قروض شرکت مسئولند و بستانکاران شرکت نمی توانند مانند شرکت های شخصی برای مطالبات بیش از سرمایه شرکت ، به شخص شرکا رجوع نمایند. بلکه طلبکاران فقط تا میزان سرمایه شرکا حق رجوع به مدیران شرکت را دارند. در این شرکت ها خود شرکا در اداره امور شرکت دخالتی ندارند بلکه مدیران شرکت هستند که اداره امور شرکت را به عهده دارند مانند شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود . شرکت های دولتی از انواع شرکت های سهامی است که تابع قانون و اساسنامه خود هستند.
ج) شرکت های مختلط : از شرکت هایی هستند که در آن ها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیرضامن . مسئولیت شرکای ضامن مانند مسئولیتی است که شرکای شرکت های تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیرضامن مانند مسئولیتی است که شرکای شرکت های تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به آورده آن ها به شرکت است. شرکت مختلط به شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی تقسیم می شود. شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی، و شرکت مختلط غیرسهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است.
پس از تعیین نوع شرکت، باید سرمایه لازم برای این کار را که در حدود صد هزار تومان است را تامین کرده باشید .در رابطه با سرمایه شرکت، اصل ثابت بودن یا غیرقابل برداشت بودن سرمایه، در تمامی شرکت ها حاکم است . مثلاَ اگر سرمایه شرکت 50 میلیون تومان باشد، این مبلغ همیشه در بیلان یا ترازنامه به عنوان یکی از بدهی های شرکت قید می شود و به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نمود.
بعد از تامین سرمایه اولیه شرکت ، شرکا ، بازرسان شرکت ، اسم شرکت نیز مشخص می گردد. نام انتخابی برای شرکت باید متناسب با فعالیت شما و قوانین مربوط به اداره مربوطه باشد. برگزیدن اسم ایرانی و مطابق با شئونات اسلامی با معنی و مفهوم مرتبط الزامی است. بنابراین بدیهی است که انتخاب اسامی نامشروع و مخالف نظم عمومی امکان پذیر نمی باشد.
کلیه متقاضیان برای ثبت هر یک از انواع شرکت های تجاری، می بایست به سایت رسمی ثبت شرکت ها مراجعه و پس از ثبت نام اولیه و تایید نام از طرف اداره ثبت شرکت ها، مدارک لازم را به اداره ذکر شده ارسال نمایند.
پس از بررسی مدارک ، در صورت نداشتن نقص، کارشناس اداره فوق الذکر اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد. سپس امضایی دال بر ” ثبت با سند برابر است ” از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد .
پس از پرداخت حق الثبت و حقوق دولتی از طرف متقاضی مفاد شرکت نامه یا اظهارنامه به ترتیب تاریخ و تحت شماره معینی در دفتر ثبت شرکت های تجاری ثبت و خلاصه آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت آگهی می گردد و به این ترتیب تشکیل شرکت رسماَ اعلام می گردد.
در صورتی که تمامی مراحل به درستی انجام شود، زمان تقریبی این کار 30 روز کاری می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در پایتخت

جهت انجام این کار ملزم به ارائه مدارکی می باشید. این مدارک می بایست برابر اصل باشد و به اداره گفته شده پست شود. مدارک لازم عبارت است از :
– ارائه کارت ملی و شناسنامه رئیس هیات مدیره و شرکا
– ارائه و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه شرکا و مدیران
– مدارک شرکت شامل شرکتنامه ، اساسنامه
– اخذ مجوز فعالیت از ارگان ذی ربط برای امور فعالیت شرکت که ملزم به ارائه مجوز باشد.
– وکالتنامه برای وکیلی که کار ثبت را انجام می دهد.
شایان ذکر است، پس از ثبت شرکت هر مجموعه ای می بایست جهت پلمپ دفاتر مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نماید در غیر این صورت شامل جرائم سنگین مالیاتی می گردد.
حال شما یک شرکت با رعایت تمامی الزامات قانونی ثبت کرده اید و می توانید فعالیت اقتصادی خود را بدون دغدغه آغاز نمایید.

ثبت شرکت در ایران