ثبت شرکت در کرمانشاه

استان کرمانشاه در غرب کشور واقع گردیده است و همچنین به عنوان بزرگ ترین شهر کرد نشین کشور و  نهمین شهر پر جمعیت ایران دارای اهمیت بسیاری می باشد. این استان از شمال با کردستان از مشرق با همدان از جنوب شرقی با لرستان و از جنوب با ایلام همسایه است و از غرب نیز با کشور عراق دارای مرز مشترک می باشد.

کشاورزی در این ناحیه بسیار پر رونق است و بخش اصلی درآمد این استان حاصل از کشاورزی می باشد. همچنین این استان دارای دو شهرک مهم صنعتی است که بیش از 256واحد صنعتی و تولیدی در آن فعال می باشد . کرمانشاه با توجه به واقع شدن در منطقه مرزی کشور دارای بازراچه مرزی بزرگی به نام بازارچه مرزی پرویز خان می باشد که در سال ۱۳۸۷ رتبه اول فعالیت را میان بازارچه‌های مرزی کشور کسب کرد.

این منطقه دارای پتانسیل بسیاری جهت راه اندازی کسب و کارهای جدید و استفاده از امکانات بالقوه آن می باشد در صورتی که مایل به فعالیت تجاری و اقتصادی در این استان هستید در مطالعه مطلب پیشرو با ما همراه باشید:

توضیحات کامل درباره ثبت شرکت در کرمانشاه

ثبت شرکت همواره به عنوان یکی از مطمئن ترین راه های سرمایه گذاری و شروع فعالیت اقتصادی مطرح می باشد، چنانچه در مطالب پیشین اشاره شده هفت نوع قالب تجاری در قانون تجارت ایران قابل ثبت می باشد که استان کرمانشاه نیز از این قائده مستثنی نیست که مهمترین و رایج ترین آنها شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می باشد و به دلیل اهمیت آنها شرایط ثبت این دو قالب در این استان بررسی خواهد شد:

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در کرمانشاه 

1- حداقل سرمایه اولیه، یک میلیون ریال

2-حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند

3-حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً پرداخت شود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرمانشاه

 

1-تکمیل فرم تعیین نام

2-دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران

3-دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4-تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین

5-پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه سهامداران

7- تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن.

8-دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

9-دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

10-معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن

11-گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است

12-اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرمانشاه

1- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است

2-تعداد شرکاء جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲نفر می باشد

3-در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرمانشاه

1-تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد

2-دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران

3-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

4-پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

5-دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء

6- دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

در انتها توجه داشته باشید که لازم است  متقاضی ثبت شرکت اصل مدارک را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل اقامت ارسال نماید. چنانچه مدارک و مستندات ارائه شده نقصی نداشته و کامل باشند کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید.

ثبت شرکت در ایران