ثبت شرکت در کشور تاجیکستان

کشور تاجیکستان یکی از کشورهای آسیایی می باشد که با کشورهای افغانستان ،ازبکستان ،قرقیستان و چین دارای مرز مشترک می باشد و دارای جایگاه ویژهایی در آسیا می باشد. شهر دوشنبه پایتخت این کشور می باشد و واحد مالی این کشور سامانی است و به زبان رسمی تاجیکی صحبت می کنند.

این کشور دارای ثبات مالی و اقتصادی مناسبی است که این امر موجب تمایل افراد به سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در این کشور گردیده است .علاوه بر این راه اندازی کسب و کار در تاجیکستان امکانات و مزایای دیگری برای سرمایه گذاران فراهم می آورد که عبارتند از: استفاده موثر از منابع مادی و مالی، امکان استفاده از ماشین آلات و فناوری پیشرفته ، تامین شرایط مساعد برای فعالیت سرمایه گذاران ، تملک سرمایه و در اختیار داشتن سرمایه گذاری ها ، رعایت حقوق بین الملل و عملکرد بین المللی و …….

جهت ثبت شرکت در تاجیکستان لازم است مدیر عامل که دارای حق امضاء می باشد نسبت به افتتاح حساب بانکی در این کشور اقدام نماید ، تمامی بانکهای این کشور این امکانرا به سرمایه گذاران ایرانی میدهند بنابراین انتخاب بانک با سرمایه گذارن می باشد. همچنین توجه داشته باشید که روند اداری ثبت شرکت که در شهر دوشنبه پایتخت این کشور انجتم می پذیرد حدودا بیست روز می باشد.

به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های درآمدزا یا سود آور به کار گرفته می شود.توجه داشته باشید که سرمایه گذاری می تواند شامل موارد ذیل باشد  :

1-پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار

2- اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )

3-اموال غیر منقول

4-حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره

5- حق استفاده از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر منقول دیگر

همچنین بنا بر ماده 2  قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان فعالیت های سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان ،شخصیت های حقوقی و دولت ها جهت کسب در امد می باشد.

طبق ماده 3 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهور تاجیکستان سرمایه گذاران می توانند دارای شخصیت های زیر باشند :

1- شخصیتهای حقوقی خارجی

2- اتباع خارجی ، افراد بدون تابعیت و شهر وندان تاجیکستان مقیم دائمی در خارج

3- شرکت های خارجی شرکت های خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند

4- دولت های خارجی

5- سازمان های بین المللی

بنابر  ماده  سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در تاجیکستان سرمایه گذاری نمایند:

1-با کسب سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به طور مشترک با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان

2- با ایجاد بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی

3- با کسب مالکیت از طریق ( خرید ) سهام و اوراق بهادار

4-با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منافع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن ها یا مشترکاَ با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان

5-با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکل های دیگر سرمایه گذاری.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

ثبت شرکت در ایران