ثبت شرکت در کشور مونته نگرو

مونته گرو کشوری مستقل در جنوب شرقی اروپاست که دارای جمعیتی بالغ بر ۶۲۰۰۲۹ نفر می باشد . این کشور در جنوب‌شرق با دریای آدریاتیک، از غرب با کشور کرواسی، از شمال‌غرب با بوسنی و هرزگوین، از شمال‌شرق با صربستان و از جنوب‌شرق با آلبانی همسایه است. پایتخت مونته نگرو بودگوریتسا است و پول رایج آن یورو می باشد ،حکومت آن جمهوری است و در 5 ژوین 2017مونته نگو  رسما به عنوان بیست ونهمین عضو ناتو به پیمان انلانتیک شمالی پیوست.

جالب است که بدانید مونته گرو نام این کشور به معنای کوهستان سیاه می باشد .

اقتصاد این کشور در گذشته خدمات محور بوده است و امروزه شرایط را به اقتصاد مبتنی بر بازار تغییر داده است و با وجود رکود اقتصادی که از سال 2008 دامنگیر بسیاری از کشورها از جمله مونته گرو گردید همچنان مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است و جزء معدود کشورها منطقه بالکان است که میزان سرمایه گذاری خارجی در آن رشد مثبت داشته است.

با توجه به این موضوع می توان دریافت که این کشور دارای سیاست های  مثبتی جهت  جذب سرمایه گذاران خارجی می باشد، بطوریکه شرکت های خارجی در این کشور به اندازه ی شرکت های داخلی از لحاظ قانونی تضمین شده اند و سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در این کشور می توانند انتخاب کنند که به عنوان یک نهاد قانونی (فرد حقوقی) و یا به عنوان یک فرد حقیقی فعالیت نمایند . بنا بر قوانین این کشور سرمایه گذار خارجی به مجموعه ایی اطلاق می گردد که توسط افراد حقیقی یا حقوقی خارجی تاسیس گردد و بش از 25درصد کل سرمایه در اختیار سرمایه گذار خارجی باشد.

سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در این کشور دارای محدودیت خاصی نیست و قانون سرمایه گذاران را تشویق می نماید تا آزادانه در فرصت های مختلف اقتصادی در این کشور سرمایه گذاری نمایند و بدون محدودیت سرمایه ،سود و سهام خود را منتقل نمایند.

در کشور مونته گرو نیز همانند ستیر کشورها قالب های متفاوتی از شرکت قابل ثبت می باشد که افراد با توجه به شرایط و امکانات خود می توانند قالب مناسب را جهت فعالیت خود انتخاب نمایند انواع شرکت در این کشور عبارتند از:

-کارآفرینی

-مسئولیت محدود (DOO)

-سهامی خاص (AD)

-مشارکت عمومی (OD)

-همکاری محدود (KD)

-مشارکت در بخشی از یک شرکت خارجی

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کشور مونته گرو

1-حداقل یک یورو سرمایه

2-تکمیل فرم قرارداد تاسیس شرکت

3-ده یورو هزینه ثبت نام

شرایط ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در کشور مونته گرو

1- حداقل ۲۵۰۰۰ یورو سرمایه

2-تکمیل فرم قرارداد تاسیس شرکت

3-اسامی هئیت مدیره و مدیران

4-شماره امنیتی مدیران و اعضای هئیت مدیره

5-مشخصات مدیر اجرایی، هئیت مدیره و منشی

6-امضای اظهارات توافق‌نامه به منظور اجرای وظایف شرکت

7-قطعنامه هئیت مدیره برای تصویب عرضه عمومی سهام

8-ده یورو هرینه ثبت نام

شرایط ثبت شرکت شرکت مشارکت عمومی در کشور مونته گرو

1-حداقل ۲ نفر

2-حداقل ۲۵.۰۰۰ یورو سرمای‌گذاری

3- ده یورو هزینه ثبت نام

4-سرمایه‌گذار در یک شرکت خارجی

شرایط ثبت شرکت شرکت برای همکاری محدود در کشور مونته گرو

1-وجود 2 نفر یا بیشتر

2-حداقل سرمایه ی مورد نیاز

3- ده یورو هزینه ثبت نام

 شرایط لازم جهت سرمایه گذاری دربخشی از یک شرکت خارجی

1-حداقل سرمایه ی مورد نیاز

2- ده یورو هزینه ثبت

و در نهایت پس از طی مراحل فوق، لازم است تا حساب بانکی باز شود و پس از ان شرکت برای دریافت شماره ی شناسایی مالیاتی و  مالیات بر ارزش افزوده  گزارش خود رابه اداره ی مالیات ارائه نمایند .

 

ثبت شرکت در ایران