ثبت شرکت در گیلان

استان گیلان یکی از زیباترین استانهای ایران می باشد که از شمال با دریاى مازندران، از جنوب با رشته‌کوه‌هاى البرز، از شرق با استان مازندران و از غرب و شمال غربى با استان اردبیل همجوار است و از جنوب با عبور از رشته‌کوه‌هاى البرز با استان زنجان و قزوین  مرتبط می باشد. .همچنین این استان دارای مرز مشترک با کشور اذربایجان است و یکی از دروازه های ورود و خروج کالا به ایران محسوب می شود .

استان گیلان دارای شرایط اقلیمی بسیار مناسبی است و به همین دلیل کشاورزی و محصولات باغداری از مهم ترین محصولات این استان می باشد. و این امر باعث به وجود آمدن کارخانجات محصولات طبیعی و کشاورزی فراوانی شده است .  این استان همیشه سبز دارای شهرک های صنعتی و شرکت های برنجکوبیی باغ های کیوی، زیتون، پرتغال و نارنج، دشت های برنج و گندم و …بسیاری می باشد که تمامی اینها رونق اقتصادی را برای مردم این استان به ارمغان آورده است . محصولات این استان نه تنها نیاز داخلی کشور را فراهم می سازد بلکه بسیاری از محصولات این استان به سایر کشورها صادر می گردد و ارز زیادی را وارد کشور می نماید.

با توجه به دلایل فوق شرکت ها ی بسیاری در این استان با اهداف تجاری و بازرگانی به ثبت می زسد .مطلبی که در پیش رو دارید به بررسی شرایط ثبت شرکت در استان گیلان می پردازد .

 بررسی ثبت شرکت در گیلان   

مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری در هفت قالب متفاوت قابل ثبت می باشند  که از این بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای رواج بیشتری می باشند ،بنابراین شرایط ثبت شرکت در این دو قالب در استان گیلان بررسی خواهد شد  :

 شرایط تأسیس شرکت سهامی خاص درگیلان 

چنانچه در  ماده 20 قانون تجارت اشاره گردیده است اقدام لازم جهت تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها می باشد .

1ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

2ـ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از35% کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛هرگاه تمام یا قسمتی ازسرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک دراظهارنامه منعکس شده باشد و درصورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3ـ انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد

4ـ تایین سمت مدیریت و بازرسی

5ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص درگیلان 

1-پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

2-تکمیل فرم تعیین نام

3-دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص

4-دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

5- دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

6-دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

7- فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران

8- تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)

9-معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن

10-تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن

11-گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.

12-اخذمجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان 

1- ماده 94 قانون تجارت حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفرخواهد بود

2- سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

3- بنا بر .(ماده 96 قانون تجارت) شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیرنقدی، نماید وهر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل واز درجه اعتبار ساقط است

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان 

1-پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام

2-تکمیل فرم تعیین نام

3-دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء

4-دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

5-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد

7-دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

8-تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.

9-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

10-معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن

11-تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن  است.

 

.

ثبت شرکت در ایران