ثبت شرکت صادرات و واردات

در تعریف دو واژه صادرات و واردات که در دنیای تجارت به وفور از آن استفاده می گردد ،می توان چنین گفت که صادرات در مفهوم عام عبارت است از ؛ انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر و صادرات به معنای انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگراست ،که معمولا زیر نظر نهاد هایی مانند گمرگ کشورها انجام می گیرد.
به عبارتی صادرات به معنای فروش کالا و خدمات به بازار جهانی می باشد که کشورها هواره در صدد گسترش آن هستند تا از این راه درآمد ارزی کشور در این بخش را افزایش دهند.
واردات نیز در مقابل به معنای ورود کالا یا خدمات به کشور می باشد ،که در هنگامی که امکان تولید محصول یا انجام کاری در داخل کشور نباشد و یا صرفه اقتصادی نداشته باشد ،کالا یا خدمات مورد نیاز از سایر کشورها وارد بازار کشور می شود و نیاز کشور را تامین می نماید.
کشورهای جهان در رابطه با این مقوله دارای قوانین متفاوتی هستند ، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کلی کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم شده اند ؛

ثبت شرکت واردات
1-کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد .
2-کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
3-کالاهای غیر مجاز (ممنوع): کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردیده است.
از آنجایی که فعالیت در زمینه صادرات و واردات امری تخصصی است و نیازمند آگاهی از قوانین و کسب مهارت های لازم می باشد، برخی از افراد متخصص و آگاه اقدام به تاسیس شرکت صادرات واردات می نمایند.
این مطلب نیز با هدف بررسی قوانین ثبتی این گونه شرکت ها تهیه گردیده است در مطالعه آن با ما همراه باشید:
در ابتدا لازم است اشاره نماییم که مناسب ترین قالب جهت فعالیت در این موضوع شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
در اساسنامه شرکت نیز موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات (صادرات و واردات ) ذکر می شود.
همچنین توجه داشته باشید که موضوع فعالیت در زمینه صادرات و واردات نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد ،که نهاد صادر کننده آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است .
ثبت این نوع شرکت نیز با مراجعه به سامانه معرفی شده از سوی ادراه ثبت شرکت ها و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می گیرد و مدارک نیز در انتها توسط پست برای این اداره ارسال می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت واردات و صادرات

1-تکمیل و ارائه فرم درخواست امضاء شده ثبت شرکت صادرات و واردات در دونسخه
2-تکمیل و ارائه تقاضانامه شرکت در دونسخه که با امضاء سهامداران شرکت رسیده باشد .
3- ارائه مدارک هویتی اعمم از ؛ فتوکپی (برابر اصل )کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران (چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد)
4-تکمیل و ارائه سند شرکتنامه شرکت صادرات و واردات
5- تکمیل و ارائه اساسنامه شرکت چند منظوره در دو نسخه که به امضاء تمام سهامدارن رسیده باشد و همچنین ممهور به مهر شرکت نیز باشد.

ثبت شرکت صادرات و واردات
6-ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره (درخواست به مراکز پلیس + 10)
7-ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.
8-صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
9-کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( اگر تغییراتی صورت گرفته باشد )
10-اخذ مجوز در صورت تشخیص و درخواست کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
11-ارائه تایید هیات مدیره مبنی بر غیر دولتی شرکت چند منظوره .
13-ارائه رسید پرداخت هزینه های ثبت شرکت که توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها محاسبه گردیده است و متقاضی آن را پرداخت نموده است.
چنانچه اشاره گردید جهت فعالیت در این موضوع ارائه کارت بازرگانی نیز ضروری می باشد ، این کارت برای متقاضیان حقیقی و حقوقی که شرایط لازم را داشته باشند صادر از سوی نهاد مربوط می گردد.

مدارک صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

1-تکمیل فرم عضویت اتاق بازرگانی در دونسخه
2-اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد. (در دونسخه)
3 تکمیل فرم فارسی لاتین مشخصات بازرگانی(فرم ب) .
4-دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و ارائه اصل مدرک جهت رویت کارشناس
5- در اختیار داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
6-کپی اظهارنامه ثبت شرکت در دو نسخه

Business Cards
7-جهت شرکت های با مسئولیت محدود ارائه کپی شرکت نامه نیز لازم می باشد.
8-فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و همچنین دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت( تمامی اسناد فوق در دونسخه ارائه می گردد)
9-اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)
10-ارائه چهار قطعه عکس 6در 4 تمام رخ ، و جدید از مدیر عامل .
11-ارائه کپی کارت پایان خدمت یا معافیت برای سربازی مدیر عامل(برای آقایان)
12- ارائه اصل یا کپی گواهی عدم سو پیشینه مدیر عامل
13-کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار (در صورت مشاع بود سند ، ارائه اظهار نامه کتبی سایرین مالکین الزامیست)
14- برای واحدهای تولیدی تکمیل . ارائه فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه نیز لازم است .

مقالات دیگری که در این حوزه می توان یافت به شرح زیر هستند:

ثبت شرکت در ایران