ثبت شرکت مخابرات و شرایط ثبت آن

مخابرات یکی از مهم ترین فن آوری های روز دنیا می باشد که مهمترین وظیفه آن ایجاد ارتباطات در سطوح گسترده است این ارتباطات شامل ارسال انواع علائم و نوشته ها و تصاویر، صداها و یا هرگونه اطلاعات دیگر از طریق دستگاه هایی با سیم یا بدون سیم و یا نوری و …. می باشد.

چنانچه اشاره شد ایجاد ارتباطات وسیع در سطح جهان یکی از مهمترین نیازهای روز افراد در جوامع می باشد، بنابراین تعداد مجموعه هایی که به ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی در جامعه مشغول هستند رو به افزایش است . زمینه خدمات رسانی این مجموعه ها نیز دارای دامنه وسیعی می باشد و عبارت است  از : نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمامی سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات وصادرات، کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز و شرکت در مزایدات دولتی و خصوصی ،تاسیس کارخانجات مخابراتی ،تاسیس شرکت و شعبات، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و………البته توجه داشته باشی که فعالیت در بسیاری از این موضوعات نیازمند اخذ مجوز های لازم می باشد .

فعالیت شرکت های مخابراتی دارای قوانین خاصی می باشد که در این بخش به آن اشاره خواهد شد

ماده 1-هدف از تشکیل شرکت مخابراتی انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر،صداها و هرگونه اطلاعات دیگر توسط سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی می باشد

شبکه های عمومی عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده عموم فراهم شده و یا بعدها فراهم می شود

شبکه های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروه ها یا موارد خاصی فراهم شده و یا بعدها فراهم می شود

ماده 2-راه اندازی توسعه،نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابرات عمومی و یا آن بخش از شبکه های اختصاصی که با سرمایه شرکت تشکیل می شود،منحصراَ در اختیار شرکت مخابرات ایران است

ماده 3-آیین نامه تاسیس شبکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن،توسط شرکت مخابرات تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجرا می شود

ماده 4-شرکت مخابراتی تعرفه خدمات مخابراتی،سپرده،ودیعه،حق الاشتراک،اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین را تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی آن ها را اجرایی می کند

تبصره 1:هزینه هایی که متقاضیان راه اندازی شبکه های اختصاصی و استفاده کنندگان از شبکه های مزبور باید به شرکت مخابرات پرداخت نمایند،توسط این شرکت پیشنهاد که پس از تصویب مجمع عمومی اجرا می شود.

تبصره 2:توافق درباره نرخ های بین المللی مخابرات،توسط شرکت پیشنهاد داده می شود و سپس وزیر پست و تلگراف و تلفن آن را تصویب می کند

ماده 5-شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهد بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد شد.

ماده 6-بخشی از سود شرکت که جهت توسعه برای سرمایه گذاری استفاده می شود،از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده 7:شرکت برای اجرای وظایف مقرر در این قانون،می تواند با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر موسسات دولتی موسساتی را به شکل شرکت سهامی تشکیل دهد

ماده 8-شرکت می تواند با تصویب هیات وزیران بخشی از وظایف خود را به موسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار کند.

ماده 9-شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام و اعتبار از بانک ها،از موسسات داخلی و خارجی وام دریافت کند.

ماده 10-از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت مخابرات،کلیه تجهیزات و تاسیسات این شرکت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق دارد.همچنین تمامی حقوق،مطالبات،اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به این شرکت منتقل می گردد.دیون،تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بر عهده شرکت مخابراتی می باشد.

شرایط  ثبت شرکت مخابراتی

در صورتی که مایل به ثبت شرکت با موضوع فعالیت مخابراتی می باشید جهت انتخاب قالب شرکت ، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص از مناسب ترین گزینه جهت فعالیت در این موضوع می باشد. البته این نکته مهم را به یاد داشته باشید که جهت ثبت شرکت در این موضوع متقاضی می بایست فارغ التحصیل رشته فن آوری اطلاعات و یا مخابرات باشند و همچنین لازم است با توجه به موضوع فعالیت شرکت نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام گردد .جهت ثبت این شرکت توسط افراد واجد شرایط لازم است، اساسنامه توسط وزارت پست،تلگراف و تلفن تنظیم گردد و به تایید هیات وزیران برسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مخابراتی  

1-اخذ و تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات

2-اخذ 2 نسخه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت مخابرات

3-تهیه دو نسخه اساسنامه شرکت مخابرات ممهور به مهر شرکت و امضای تمامی سهامداران

4-تهیه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که به امضاء اعضا ذی صلاح رسیده باشد.

5-کپی برابر اصل مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران

6-ارائه معرفی نامه نمایندگان چنانچه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند.

7-تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات

8-تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت مخابرات یا آخرین تغییرات.

 

ثبت شرکت در ایران