ثبت شرکت مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

در این مطلب روش ثبت شرکت جهت راه اندازی مرکز اسقاط خودرو بررسی می گردد ، مراکز اسقاط خودرو مراکزی می باشند که پس از پایان عمر مفید خودروهای سبک و سنگین اقدام به جمع آوری و بازیافت و جایگزینی آن با خودروهای جدید می نماید ، که اقدام این مراکز در جهت حفظ محیط زیست بسیار ضروری و مفید می باشد .لازم است مراکز اسقاط قانونی ثبت گردند و تحت نظارت دولت فعالیت نمایند ، این امر با ثبت شرکتی با این موضوع فعالیت محقق می گردد ،توجه داشته باشید که لازم است در هنگام ثبت تمام فعالیت های مربوط به این مراکز در اساسنامه درج گردد. ثبت مراکز اسقاط از موضوعات نیازمند اخذ مجوز می باشد که پیش از ثبت لازم است موافقت اصولی و جواز های مورد نظر از ارگانها مختلف تهیه گردد و سپس مراحل ثبت شرکت طی شود.

شرایط ثبت شرکت اسقاطی

جهت آغاز فعالیت در زمينه جمع آوري ، اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده لازم است ملزوات صنعتی و زیست محیطی توسط سرمایه گذاران فراهم گردد همچنین فراهم نمودن مدارک ذیل نیز الزامی می باشد:

1-جواز تاسیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مربوطه (و يا قرارداد شركت شهرك صنعتي محل مورد نظر)

2-موافقت نهايي سازمان حفاظت محيط زيست (و يا قرارداد شركت شهرك صنعتي محل مورد نظر که به دبیرخانه ستاد ارائه نمایید )

اخذ مجوز تاسیس مرکز اسقاط و باز یافت خودرو

طبق قانون توسعه مل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و یا هد ف توسعه و ارتقای مراکز صنعتی اسقا ط و باز یافت خودرو های فرسوده کشور با استفاده از توان بخش خصوصی به استناد بند (4) تصویب نامه شماره  110115/ت36098ن مورخ 7/9/85 دولت، مبني بر الزام جواز تأسيس و پروانه بهره برداري بازيافت خودرو  و مراكز اسقاط . ضمن دعوت از کلیه علاقمندان به این نوع سرمایه گذاری و فعالیت در این عرضه موارد ذیل را باید به اطلاع عموم رساند

1-كليه درخواست كنندگان تأسيس مركز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل فعاليت و ارائه مدارك لازم و رعايت ضوابط تعريف شده، نسبت به دريافت جواز تأسيس كارخانه بازيافت خودرو اقدام نمايند

2-پس از دريافت جواز تأسيس از اين سازمان و تهيه الزامات مورد نياز (به همراه مجوز محيط زيست) و دريافت موافقت اصولي وزارت صنعت، معدن و تجارت به پليس راهور ناجاي استان ذيربط جهت دريافت نامه اعلام آمادگي براي ارسال افسر كارشناس به محل سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

3-نهايتا پس از اخذ دو مجوز فوق جهت تخصيص كد موقت و فعالسازي آن در سامانه نوسازي ناوگان به اين ستاد مراجعه نمايند.

تبصره 1- درخواست کننده احداث مرکز اسقاط ، لزوماً باید هویت حقوقی ثبت شده داشته باشد

تبصره۲: اعتبار تخصیص کد فعالسازی در سامانه نوسازی ناوگان به مدت شش (۶) ماه خواهد بود و در صورت رعایت ضوابط و موافقت ستاد، این اعتبار تمدید خواهد شد

تبصره۳: شایان ذکر است بر اساس تصمیم اتخاذ شده صدور مجوز فعالیت مرکز اسقاط به کلیه دارندگان پروانه بهره برداری کارخانه بازیافت خودرو از سوی ستاد اعطا شده و تمدید مجوز فعالیت منوط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اعتبار پروانه مذکور خواهد بود

تبصره۴: کلیه مراکز اسقاط موجود تا پایان سال جاری مهلت دارند نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره برداری بازیافت خودرو اقدام نمایند، بدیهی است فعالیت در زمینه اسقاط با عدم ارائه مدرک مورد نظر بر خلاف مقررات دولت بوده و ستاد نسبت به جلوگیری از فعالیت اقدام خواهد کرد

 

 

ثبت شرکت در ایران