ثبت شرکت های خارجی

ثبت شرکت های خارجی و اخذ نمایندگی در ایران :

ثبت شرکت های خارجی و اخذ نمایندگی در ایران اینگونه میباشد که شرکت مذکور ابتدا باید در کشور خود ثبت قانونی شده باشد .

هر شرکت خارجی که در ایران توسط نمایندگان و شعب خود در حال مبادرات تجاری است باید تقاضای ثبت نماید .

شرایط شرکت های خارجی برای کار در ایران باید مورد بررسی وزارت امور خارجه قرار بگیرد .

شرکت های غیر ایرانی بیمه نیز مانند شرکت های بیمه داخل کشور برای ثبت باید بر طبق نظام نامه ی وزارت عدلیه باشند.

زمینه های ثبت نمایندگی و شعب 

شرکت های خارج از کشور می توانند در صورت تمایل در زمینه های زیر به ثبت نمایندگی و شعب بپردازند :

 • خدمات پس از فروش کالاهای غیر ایرانی
 • انجام فعالیت هایی از قبیل ; بیمه ، حمل و تقل ، بازرسی کالا و … فعالیت هایی که نیاز به مجوز از نهاد های دولتی دارند
 • هماری با شرکت ها و موسسات فنی و مهندسی ایران جهت تبادل با کشور خود
 • صادرات غیر نفتی با ایران
 • ارائه خدمات در زمینه ی علم و فناوری
 • بررسی و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در ایران

مراحل اخذ نمایندگی و شعبه :

برای اخذ نمایندگی و شعبه باید مراحل زیر را طی کرد .

 1. اساسنامه شرکت مذکور
 2. آگهی تاسیس
 3. گزارش توجیهی مربوط به فعالیت های شرکت و دلایل ثبت شعب در ایران
 4. محل فعالیت شعب
 5. برآورد منابع انسانی ایرانی و غیر ایرانی
 6. نحوه ی تامین مالی شعب
 7. شخص حقیقی یا حقوقی بودن نماینده ی شرکت
 8. ترجمه ی فارسی تمامی مدارک

مابقی مدارک همانند مدراک ثبت شرکت میباشد .

مراحل ثبت شرکت خارجی در ایران  :

متقاضیان ثبت شرکت های خارجی باید مدارک زیر را اماده کنند :

 1.  اظهارنامه ی ثبت
 2. اساسنامه ی شرکت
 3. اختیارنامه ی نمایندگان شرکت مذکور در ایران برای هر نماینده یک اختیار نامه
 4. مجوز از یک وزارتخانه یا نهاد جمهوری اسلامی
 5. امتیازنامه ی تایید شده ی وزارت امور خارجه
 6. کلیه مدارک باید به زبان فارسی باشند در غیر این صورت باید همراه با ترجمه فارسی از دارالترجه ی رسمی باشند .
 7. چنانچه شرکت دارای شعب میباشد باید یک نسخه اضافه مدارک برای شعب اماده کند .
 8. تصویر مدارک احراز هویت برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 9. تکمیل فرم تعهدنامه مربوط به قوانین و آیینه نامه ها ثبت شرکت ها

 

ثبت شرکت در ایران