ثبت شرکت چه وظایف برای مدیر عامل ایجاد می کند

در هنگام ثبت شرکت یکی از مواردی که می بایست آگاهانه در رابطه با آن تصمیم گرفت ،نقش و جایگاه شرکاء و میزان مسئولیت هر یک می باشد. یکی از مهمترین جایگاه ها در شرکت که در واقع بالاترین مدیر اجرایی یک شرکت است،سمت مدیر عامل می باشد ،مسئولیت های اصلی مدیر عامل در واقع توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های سطح بالا، تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکتی، مدیریت کل عملیات و منابع شرکت و عمل کردن به ‌عنوان نقطه اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و عملیات شرکت می باشد.

درباره ثبت شرکت این مقالات را نیز می توانید بخوانید:

– مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

– صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

– روش و مراحل ثبت شرکت تعاونی

این مطلب با حدف بررسی وظایف این مقام در شرکت تهیه گردیده است در مطالعه آن با ما همراه باشید:
در ابتدا لازم است اشاره گردد که مدیر عامل چگونه انتخاب می گردد،این مقام به عنوان اصلی ترین عامل ارتباطی بین هیئت مدیره و کارکنان ،یک نفر شخص حقیقی است که توسط هیات مدیره انتخاب می شود که البته می تواند از اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت نیز باشد. لکن در صورتی که از اعضاء هیات مدیره باشد دوره مدیرعاملی وی نمی تواند بیش از یک دوره باشد.
همچنین توجه داشته باشید که مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی. در ضمن مدیر عامل شرکت نمی تواند مدیریت بیش از یک شرکت را داشته باشد.
البته نقش و مسئولیت مدیر عامل در شرکت های متفاوت با توجه به عوامل مختلفی از قبیل ؛ نوع قالب شرکت ، اندازه شرکت و فرهنگ و ساختار آن می تواند متفاوت باشد.
چنانچه اشاره گردید وظایف و اختیارات مدیر عامل در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد، لکن بطور کلی می توان گفت که برخی از مسئولیت های مدیر عامل به شرح ذیل است:
1-نخستین وظیفه و مسئولیت مدیر عامل ایجاد برقراری ارتباطات مناسب در شرکت جهت سازماندهی آن می باشد.
2-برنامه ریزی و ایجاد اهداف توسعه و استراژدی کلی در شرکت .
3-همچنین مدیر عامل می بایست توانایی راهنمایی مجموعه را داشته باشد و در صورت لزوم مشاور مناسبی برای هیئت مدیره نیز باشد.
4-توانایی تحلیل محیط کسب ‌و کار و تدوین استراتژی‌های سازمان و طرح ریزی اهداف و برنامه‌های جهت دستیابی به این اهداف ،نیز از مسئولیت های مهم یک مدیر عامل است.
5-شناسایی بازار هدف و استفاده از فرصت های مرتبط با فرایند شرکت و شناسایی ریسک ها و موقعیت کاری و کنترل آنهایکی دیگر از وظایف مدیر عامل است .
6-نظارت بر عمل کرد کلی شرکت با توجه به جهت تعیین شده در برنامه های استراتژدیک .
7-تایین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان و تقسیم مسئولیت ها میان آنها و همچنین نظارت بر کیفیت عملکرد آنان.
8-ارزیابی دائمی موفقیت شرکت در دست یابی به هدف های تایین شده .
9-یکی دیگر از مسئولیت های مهم مدیر عامل نظارت بر نحوه استخدام نیروهای مناسب و پرداخت حقوق و سود کارکنان شرکت می باشد.
10-نظارت بر امور مالی و همچنین همکاری با رئیس امور مالی در کنار تحلیل ریسک های سرمایه گذاری و تلاش برای کمتر نمودن این ریسک ها نیز از مسئولیت های مهم مدیران عامل است.
بطور کلی میتوان چنین گفت که مدیر عامل به عنوان مسئول ارشد اجرایی نقش بسیار مهمی در موفقیت کلی شرکت دارد، همچنین در مقابل این وظایف و اختیارات ،قانونا مدیر عامل به عنوان یکی از ارگان های اصلی شرکت دارای مسئولیت های حقوقی بسیاری نیز می باشد بنابراین بهتر است حدود وظایف و نقش مدیر عامل در قالب یک قرار داد کامل و قانونی تعیین شود و به رسمیت درآید، تا در آینده شرکت با مشکلات حقوقی مواجه نگردد.
البته توجه داشته باشید که مسئولیت های حقوقی مدیران عامل در انواع مختلف شرکت ها می تواند متفاوت باشد و در آینده در مطالب بعدی هریک از قالب های تجاری و مسئولیت مدیران عامل آن بررسی خواهد گردید .

ثبت شرکت در ایران