ثبت علامت تجاری بین المللی

امروزه نزدیک تر شدن ارتباطات در سطح جهان و آسانتر شدن برقراری ارتباط های اقتصادی و تجاری بین کشورها و ملیت های مختلف باعث شده است تا ثبت بین المللی علامت تجاری یک ضرورت به نظر برسد ، تا برند یا علامت تجاری ثبت شده در سراسر دنیا از گزند جعل و تقلب محفوظ بماند و از حمایت های قانونی برخوردار شود .
ثبت علامت تجاری بین المللی مسلما نیازمند همکاری بین المللی است ،بنا براین و به منظور حمایت از علائم تجارتی در سطح بین الملل تعدادی از کشورها که کنوانسیون پاریس بوده اند ،سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم دارای دو معاهده می باشد که عبارتند از؛ موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و آیین نامه مشترک
سیستم مادرید درحال حاضر دارای ۸۵ عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای میباشد.
ثبت کردن علامت تجاری در سطح بین المللی تقریبا نا محدود می باشد ،لکن می بایست با مصوبات کشورها هماهنگی داشته باشد ، بطور کلی می توان گفت که علامت تجاری برای ثبت بین المللی می تواند بر گرفته از شکل ها، نمادها ، اشکال سه بعدی ، نماد های صوتی (مانند اصوات موسیقی) یا کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد همچنین می تواند دارای رنگ های متفاوت و بسیاری ویژگیهای خاص دیگر باشد.
جهت ثبت علامت تجاری در ابتدا لازم است درخواست ثبت کردن علامت در کشور مبداء به ثبت برسد ، به عبارتی پیش نیاز ثبت کردن علامت تجاری در سیستم مادرید ثبت علامت تجاری در کشور مبدا است و سپس می توان در خواست ثبت بین المللی علامت را از طریق اداره مالکیت صنعتی به انجام رساند.

مدارک مورد نیاز جهت فرایند ثبت بین المللی علامت (تحت سیستم مادرید)

1- جهت ثبت بین المللی علامت تجاری لازم است نامه درخواست خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر تهیه و تنظیم گردد .
2-ارائه معرفی نامه با سربرگ رسمی شرکت که به امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء رسیده باشد و ممهور به مهر رسمی شرکت نیز شرکت باشد.
3- ارائه وکالتنامه رسمی در صورتی که کارها توسط وکیل انجام می گیرد.
4- کپی برابر اصل اسناد هویتی (شامل شناسنامه و کارت ملی) مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت.
5- در صورتی که متقاضی ثبت شخص حقوقی می باشد ارائه روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت نیز لازم است.
6- در صورتی که متقاضی ثبت شخص حقیقی می باشد ارائه کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی لازم است.
7-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت کردن علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری .
8- تکمیل و ارائه فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای مورد نظر متقاضی.
9- ارائه برگه محاسبه هزینه ها Fee Calculation که به مهر و امضا متقاضی رسیده باشد.
10 –ارائه رسید مربوط به پرداخت هزینه های بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی .
در انتها توجه داشته باشید که در صورت درخواست متقاضیان تمامی علامت های تجاری که در ایران به طور قانونی به ثبت می رسند ، می توانند با درخواست متقاضی و پرداخت هزینه های ثبت بین المللی علامت در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون مادرید به ثبت برسد.

ثبت شرکت در ایران