داشتن دفتر تجاری برای چه افرادی الزامی می باشد

تجارت عبارت از معاملات کوچک و بزرگی است که توسط افرادی که تاجر نامیده می شوند انجام می گیرد جهت فعالیت تجاری این افراد همواره لازم است که قیمت کالاهای خود را بدانند تا در زمان فروش منافع خود را در نظر داشته باشند و متضرر نشوند همچنین لازم است تمامی معاملات نقد و نسیه نیز در محلی یادداشت گردد تا فراموش نگردد ، این امر از گذشته نزد تاجران مرسوم بوده است . لکن امروزه با پیشرفت تجارت  فن دفتر داری تغییراتی کرده است و به صورت رشته ایی علمی به نام حسابداری در آمده است و بخش لاینفکی از فعالیت شرکت های تجاری می باشد.

در ضمن قانون تجارت برخی فعالیت ها را برای تجار الزامی معرفی نموده است که از آن به عنون الزامات تجار یاد می گردد  بنابر قوانین هر تاجری برای اعمال امور تجارتی خود مکلف و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی (دفتر روزنامه،دفتر کل،دفتر دارایی،دفتر کپیه یا صادرات و واردات نامه ها)می باشد.

همچنین در  ماده 6 قانون تجارت چنین اشاره شده است :

(هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است،دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد )

بنابراین به حکم ماده ی مزبور یکی از الزامات تجار داشتن دفتر تجارتی است :

دفتر ثبت تجاری چیست:

یکی دیگر از الزاماتی که قانون بر عهده تجار گذارده است نام نویسی آنان در دفتر ثبت تجاری است. منظور از دفتر ثبت تجاری دفتری است که در محل معینی قرار دارد و تجار ، اعم از حقیقی یا حقوقی باید طبق مقررات نام خود را در این دفتر ثبت نمایند. دردفتر ثبت تجاری مواردی از قیبل :

1- دلالت تاجر بودن 2- اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار 3- اطلاع تجار از وضع یکدیگر 4- مشخص شدن وضعیت مالیاتی 5- اعطای بعضی از امتیازات  . درج می گردد.

ثبت تجارتی نیز برای تجار و شرکت های تجارتی اجباری اعلام شده است  و منظور از ثبت تجارتی ثبت مشخصات فردی تاجر مانند(نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،تاریخ تولدو…)وی می باشد و نباید با اسم تجارتی اشتباه شود زیرا اسم تجارتی معرف نام تجارتخانه می باشد ولی ثبت تجارتی بیانگر مشخصات تاجر است.که تخلف از ثبت تجارتی به موجب ماده 16 قانون تجارت محکومیت به جزای نقدی است.

طبق ماده 17 قانون تجارت مقررات مربوط به دفتر ثبت تجاری به موجب نظامنامه معین خواهد شد و این نظامنامه نیز در سال 1325 به تصویب وزارت عدلیه رسیده است

طبق مقررات آیین نامه مذکور در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شود یک دفتر ثبت تجاری به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری تشکیل و کلیه بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری اعم از ایرانی یا خارجی مکلف اند نام خود را در دفتر مزبور به ثبت برسانند و کلیه بازرگانان مکلف اند شماره ثبت تجاری را در بالای کلیه اسناد و مدارک خود ( یادداشت های تجارتخانه ، فاکتورها ، اوراق سفارش و سایر اسناد و نشریات ) ، ضمن درج عنوان تجاری قید نمایند

این الزام قانونی بدین خاطر اعمال گردیده است که  اشخاصی که با تاجر معاملاتی دارند بتوانند از شرایط اقتصادی و تجاری تاجر اطلاعاتی کسب نمایند. این افراد در صورت تمایل با در دست داشتن شماره ثبت تجاری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اطلاعات لازم در مورد شرکت یا تاجر مورد نظر خود را به دست بیاورند.

در انتها توجه داشته باشید که دفتر ثبت تجاری باید به وسیله دادستان یا نماینده وی شماره گذاری ، امضا و مهر شود و مجموع صفحات دفتر در اول و آخر آن با قید تاریخ ذکر گردد

با توجه به امکان تغییر در شرایط تجار پس از ثبت قانون تجار را به اعلام این تغییرات مکلف نموده است .تغییراتی از قبیل: افزایش یا کاهش سرمایه ، فوت مدیر یا مدیران ، ورشکستگی یا انحلال شرکت. عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری و یا عدم ذکر شماره ثبت در صورتحساب ها و مکاتبات و نشریات تاجر مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود.

 

 

ثبت شرکت در ایران