راهنمای ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص
شرکت های سهامی خاص ، یکی از دو نوع شرکتی ست که بیش از انواع دیگر شرکت ها ، پاسخگوی نیازهای شرکاست. تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و به سهام تبدیل شده ، و هریک به نسبت تعداد سهمی که دارند سود می برند. سرمایه ی شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از صد هزارتومان باشد ، و ذکر نام خاص در عنوان شرکت قبل و یا بلافاصله بعد از اسم اصلی اجباری و الزامی ست. سهام این نوع شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد. و هیئت مدیره ی آن نمی توانند اوراق قرضه ای صادر کنند. بیش از نود درصد شرکت هایی که در ایران ثبت می شوند ، از این دو نوع می باشند ، لذا در این بخش به توضیح و تشریح شرکت های سهامی خاص و چگونگی ثبت آن می پردازیم:

در شرکت های سهامی خاص محدودیتی قانونی برای اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده است و طبق این قانون می بایست اعضا کمتر از سه نفر نباشد. و مدیران آن بدون هیچ شرطی می بایست سهامدار آن باشند. انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و جایگزین در آن اجباری ست و اگر بازرس قانوني تخلفي را از مديران شرکت مشاهده نمايد بايد آن را به مراجع قانوني اعلام نمايد. سرمايه ، در شرکت سهامى خاص به سهام تقسيم می شود ، و مسئوليت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمى سهام شان. همچنین تقسيم سود در شرکت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام صورت می گیرد. در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسسین الزامی نمی باشد. و هرگاه امری خارج از جریان عادی در شرکت پیش بیاید ، برای مثال شرکت تمایل داشته باشد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد نماید و یا تصمیم به منحل نمودن خود بگیرد و یا اجازه صادر شدن ورق های قرضه را بدهد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. به موجب ماده هشتاد و چهارم در مجمع عمومی فوق العاده افرادی که دارای نیمی از سهام هستند حق رأی دارند پس با این اوصاف مجمع عمومی فوق العاده محق می باشد ، بر روابط بین شرکا ، منظور شده در اساسنامه ، هر نوع تغییری ایجاد کند و یا موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهد و یا شرکت را منحل کند .
پیش از ثبت شرکت باید با آگاهی کامل ازشیوه ی تقسیم سود در آن نوع شرکت و حوزه ی اختیارات و شیوه ی همکاری با دیگر شرکا و اطلاع از بهره وری های مالی دیگر ، شرکت خود را انتخاب و تعیین کرد.

شروع ثبت شرکت
اساسنامه ی شرکت که باید دارای امضای کلیه موسسین و سهامداران باشد. و استعلام بانکی مبنی بر تادیه قسمت نقدی آن ، ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت ، ارائه ی اظهارنامه با امضای کلیه ی سهامداران ، که طبق قانون مشخص شده است. قانون گذار همان طور که گفته شد ، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اسناد و مدارک فوق را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند ؛ و شامل موارد ذیل است:
موضوع شرکت ، مدت شرکت ، نام شرکت ، سرمایه و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ، مرکز اصلی شرکت ، اقامتگاه موسسین ، انتخاب اولین مدیران و بازرسان که باید طی صورتجلسه ای به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و…
پس مدارک مورد نیاز برای تشکیل شرکت سهامی خاص به طور معمول شامل دو نسخه صورتجلسه ی موسسین ، تکمیل دو نسخه اساسنامه ی شرکت سهامی خاص ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل هیئت مدیره ، سهامداران و بازرسان ، ارائه ی گواهی سوپیشینه ی هیئت مدیره و بازرسان ، و ارائه ی اقرارنامه هایی منطبق بر مواد قانونی صد و یازده ، و صد و بیست و شش مبنی بر عدم منع قانونی جهت عضویت در هیئت مدیره و اقرارنامه ای مربوط به بازرسان که در متن آن تصریح شده که با هیئت مدیره نسبت نسبی و سببی ندارد ؛ ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز تعهد پرداخت حداقل سی و پنج درصد سرمایه ی اولیه شرکت در حساب بانکی افتتاح شده…
پس از فراهم کردن کلیه ی مدارک گفته شده برای اعلام و هرگونه تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی خاص به صورت غیر حضوری و الکترونیکی به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه فرمایید:
http://sherkat.ssaa.ir
ابتدا می بایست اطلاعات اولیه ی خواسته شده در فیلد های مورد نظر را پُر کرد ، سپس با انتخاب و پیشنهاد نام به مرحله ای دیگر وارد می شود که در آن مدارک را بارگذاری می کنید. در صورت نیاز ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه می پردازد ، چنانچه دارای نقص بود برای شما درسامانه پیامی برای رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را برطرف نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تایید می کند. پس از پذیرش اینترنتی و اخذ تاییدیه ی پذیرش ، باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
در صورت کامل بودن مدارک ، کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود. متقاضی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت می نماید ؛ مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران با قید ، ثبت با سند برابر است ، امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی مذکور به امضا رئیس اداره ی ثبت شرکت ها می رسد. یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ِ اظهارنامه ، اساسنامه ، صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین و صورت جلسه ی هیات مدیره ؛ ممهور به مهر اداره تحویل متقاضی می گردد.
نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید. دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست هزینه ی آگهی را از طریق سامانه ی مربوطه به صورت اینترنتی پرداخت نمایند:
این آخرین قدم جهت ثبت شرکت تلقی می شود. اگر بعد ها تغییری لازم بود مثلا در صورت تغییر مدیرعامل ؛ می بایست با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب او ، به مرجع ثبت شركتها اعلام ، و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.
مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت باید آن را به ثبت برسانند ، در غیر این صورت شرکت منحل شده تلقی می گردد. در شرکت های سهامی خاص و در صورت انحلال سهامداران با این که محق به دریافت وجوه خود و اقدام برای مطالبات خود هستند ، در مقابل افراد ثالث هم مسئولیت قانونی دارند.

ثبت شرکت در ایران