رایج ترین اشتباهات در ثبت شرکت

در صورتی که مایل به راه اندازیه کسب و کاری جدید می باشید ،مطمئنا ثبت شرکت بهترین و مطمئن ترین روش جهت شروع انواع فعالیت اقتصادی می باشد ، لازم است داوطلبان ثبت شرکت در رابطه با مراحل ثبت و قوانین رایج بر اداره شرکت ها اطلاعات و دانش کافی کسب نمایند تا پس از ثبت شرکت به دلیل ناآگاهی دچار اشتباه و عواقب ناشی از آن نشوند برخی از این اشتباهات در ثبت شرکت متداول می باشد این مطلب با هدف بررسی این خطاهای رایج تهیه گردیده است تا با آگاهی از آنها از تکرار آن جلوگیری شود:

انتخاب نادرست شرکاء

چنانچه از نام شرکت بر می آید این مجموعه حاصل شراکت دو یا چندین شرکت می باشد و اساس شرکت بر پایه روابط آنان استوار می باشد، بنا براین انتخاب صحیح شرکاء بسیار حائز اهمیت است و در صورت ریاکاری و یا سوء استفاده و عدم هماهنگی یکی از شرکا می تواند برای سایرین مشکلات قانونی جدی ایجاد نماید.

عدم اطلاع و شناخت کافی از هدف تاسیس شرکت و تعریف نادرست موضوع شرکت:

انتخاب موضوع شرکت نخستین گام در تاسیس شرکت می باشد و بیانگر اهداف و جهت گیری های اصلی شرکت می باشد، بنابراین مهم ترین اصل در شروع فعالیت یک شرکت می باشد و لازم است شرکاء با اطلاعات کافی آن را انتخاب نمایند. توجه داشته باشید که در انتخاب و معرفی موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و می توان دامنه وسیعی را برای فعالیت معرفی نمود (جهت موضوعات نیازمند مجوز لازم است مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط اخذ گردد)

عدم اطلاع کافی از قوانین رایج تجارت در کشور

چنانچه اشاره شد در اداره شرکت داشتن اطلاعات کافی از قوانین تجارت که جهت تاسیس و اداره شرکت ها تدوین گشته اند ضروری می باشد و عدم اطلاع کافی از این قوانین و عدم شناخت انواع قالب شرکت قابل ثبت در ایران و تفاوت ها و شباهت های آنها می تواند برای موسیسن ایجاد مشکل نماید بنابراین پیش از اقدام به ثبت شرکت جهت کسب اطلاعات لازم تلاش نمایید و یا از مشاوره افراد مطلع استفاده کنید.

 

عدم اطلاعات کافی از مراحل و قوانین ثبت شرکت

ثبت شرکت دارای قوانین و مراحل خاص خود می باشد که افرادی که داوطلب ثبت شرکت می باشند لازم است نسبت به آن شناخت کافی داشته باشند تا در پیشبرد این مراحل دچار مشکل نشوند .به طور مثال تهیه و ارسال دقیق مدارک و تکمیل صحیح فرم ها موجب عدم بازگشت آنها از اداره ثبت شرکت ها خواهد شد و از اتلاف زمان جلوگیری خواهد کرد البته جهت این منظور می توان از مشاوره افراد مطلع و کارشناسان مربوط استفاده نمود .

 

بی اطلاعی و عدم توجه به سرمایه اولیه شرکت

آنچه مسلم است تهیه سرمایه اولیه جهت تاسیس شرکت روری می باشد لکن میزان این سرمایه و نحوه ارائه آن در شرکت ها مختلف متفاوت می باشد و عدم اطلاع از جزئییات آن می تواند برای موسسیسن شرکت ایجاد مشکل نماید.

 

نداشتن اطلاع از قوانین مالیاتی

یکی از مواردی که موسیسن پس از ثبت شرکت با آن مواجه خواهند شد قوانین مالیاتی می باشد که بی توجهی به پرداخت آن می تواند منجر به جریمه شود و در نهایت در صورت عدم توجه دوباره تبعات قانونی سنگینی برای شرکاء خواهد داشت، بنا بر قوانین مالیاتی لازم است مدیرعامل شرکت برای دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده، تکمیل و تحویل اظهارنامه مالیاتی سالیانه در تیرماه هر سال و پرداخت مالیات تعیین شده، به اداره مالیات مراجعه نماید البته معمولا شرکتها شخص آگاهی را جهت مشاوره و رسیدگی به امور مالی شرکت انتخاب می نمایند لکن داشتن اطلاعات در این زمینه ضروری می باشد و از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.

 

 

ثبت شرکت در ایران