سامانه ثبت شرکت

برای ثبت شرکت باید به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضایه رجوع کرد .

با ورود به این سامانه به غیر از ثبت شرکت میتوان وضعیت درخواست ثبت را نیز بررسی کرد . همچنین در صورتی که شماره پیگیری ثبت فراموش شده باشد میتوان در این سامانه درخواست شماره پیگیری فراموش شده را کرد . به شرح زیر :

 • پذیرش درخواست تأسیس شخصیت حقوقی
 • مشاهده آخرین وضعیت درخواست ثبت تأسیس
 • شماره پیگیری درخواست را فراموش کرده ام

همچنین بوسیله ی لینک های داخل سامانه میتوان به سایت اطلاع رسانی قوانین و مقررات و بخشنامه و اطلاعیه شرکت ها  دسترسی پیدا کرد و همچنین میتوان به سامانه سازمان امور مالیاتی رجوع کرد .

برای ثبت و تاسیس شرکت باید گزینه “پذیرش درخواست تأسیس شخصیت حقوقی” را زد سپس فیلد دیگری باز میشود که در آنجا نوع شرکت مورد نظر را باید انتخاب کرد .

سامانه ثبت شرکت

بعد از انتخاب فیلد “ادامه ” را زده و به مرحله تاسیس شرکت حقوقی هدایت شده.

این مرحله شامل :

 • اطلاعات متقاضی : مانند نام و نام خانوادگی و کد ملی و سمت شخص ثبت کننده
 • انتخاب نام های درخواستی : در این قسمت نام های درخواستی به ترتیب اولویت ثبت میشود
 • مدت و موضوع فعالیت : در این قسمت مدت زمان فعالیت شرکت به صورت محدود  یا نا محدود وارد میشود
 • اطلاعات مرکز اصلی : ادرس و اطلاعات مربوط به مکان شرکت
 • سرمایه شخص حقوقی : سرمایه شرکت و ارزش سهام ها در اینجا وارد میشود
 • اشخاص : در اینجا باید مشخصات افراد فعال در شرکت وارد شود .
 • سمت اشخاص : در این مرحله سمت افراد فعال وارد میشود

در قسمت دیگر صورت جلسه تغییرات است که در این قسمت اگر صورت جلسه ها تغییرات دارند در اینجا باید مرحله به مرحله انجام داد .

برای پلمپ دفاتر قانونی باید به قسمت بعدی مراجعه کرد و اظهارنامه پلمپ راتکمیل کرد این مرحله پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی میباشد.

برای بررسی وجود یا عدم وجود شرکت و موسسه میتوان به قسمت “اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی ” رجوع کرد با وارد کردن شناسه ملی شرکت مورد نظر اطلاعات عمومی آن نمایان میشود .

بخش بعدی “اظهارنامه ثبت دفتر تجاری” میباشد . در این قسمت موارد زیر را میتوان رویت کرد :

 • پذیرش اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی
 • پذیرش اظهارنامه تمدید دفتر ثبت تجارتی
 • پذیرش اظهارنامه تغییر دفتر ثبت تجارتی
 • پذیرش اظهارنامه ابطال دفتر ثبت تجارتی
 • مشاهده آخرین وضعیت اظهارنامه پذیرش شده
 • شماره پیگیری اظهارنامه پذیرش شده را فراموش کرده ام
برای دریافت کد فراگیر به قسمت “درخواست کد فراگیر ” رجوع میشود.
برای پیگیری درخواست و همچنین لغو درخواست به دو قسمت بعدی باید رجوع شود .

 

ثبت شرکت در ایران