شرایط تمدید کارت بازرگانی

چنانچه در مطلب پیشین اشاره گردید کارت بازرگانی عبارت است از مدرکی که بنا بر قوانین گمرگی ایران جهت تجارت واردات و صادرات کالا صادر می گردد و اخذ آن برای فعالیت متقاضیان در این رشته ضروری می باشد. به عبارتی اخذ این کارت برای دارندگان آن اعم از حقیقی و حقوقی امکان ورود به عرصه تجارت و واردات و صادرات کالا را فراهم می آورد . دارندگان این کارت مجاز به ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز می باشند.


در مطلب پیشین شرایط صدور این کارت بررسی گردید ( در صورت نیاز می توانید به مطالعه آن بپردازید) با توجه به اینکه صدور این کارت دائمی نمی باشد و نیاز به تمدید خواهد داشت این مطلب با هدف بررسی شرایط تمدید کارت بازرگانی تهیه شده است:
مدت اعتبار کارت بازرگانی نسبت به درخواست متقاضیان متفاوت می باشد این مدت از یک سال تا پنچ سال متغیر است .توجه داشته باشید که این درخواست در صورت تایید وزارت بارزگانی معتبر میباشد.
در رابطه با زمان اعتبار این درخواست، کارت بازرگانی در سه سال اول به مدت یک سال اعتبار دارد و از دومین یا سومین سال می توان نسبت به در خواست دوساله یا سه ساله اقدام نمود ودر نهایت پس از گذشت نه سال از زمان تمدید می توان جهت دریافت کارت بازرگانی با اعتبار پنج ساله درخواست نمود.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

1-تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2-یک قطعه عکس4* 6 مدیر عامل (جدید،تمام رخ،ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
3-تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
4-اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
5-اصل وکپی گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
6-ارائه اصل کارتهای بازرگانی و عضویت
7-تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی (در صورت تغییر مدیرعامل)
8-جواب استعلام دارایی و تامین اجتماعی (آدرسی که به اداره دارایی جهت درج در استعلام اداره دارایی داده می شود می بایست همان آدرس محل کار شرکت باشد که در کارت بازرگانی درج شده است.در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس جدید در استعلام دارایی درج شود)
9-کپی از اجاره خط بنگاهی بنام شركت به همراه کد رهگیری یا اجاره خط محضری بنام شركت یا کپی سند ملک به نام شركت
10-گواهی عدم سوء پیشینه (مدیر عامل)
11-کپی از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي مدیر عامل پشت و رو در یک صفحه
12-کپی از کارت پایان خدمت یا كارت معافيت مدیر عامل (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت و رو در یک صفحه
13-کپی از آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)
14-اصل وکپی گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (دفتر مرکزی شرکت)
15-دوبرگ فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت تغییرمدیرعامل،ارائه دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل جدید اصل و فتوکپی عدم سوء پیشینه 2سری فتوکپی پایان خدمتیا معافیت از خدمت سربازی برای آقایان
16-مدیران خارجی ملزم به ارائه برگ صلاحیت از سفارتخانه متبوع و کپی پروانه کارمعتبر می باشند
17-در صورت تغییر آدرس:دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار
18-دریافت برگه شناسه ملی شرکت
10-برگه كد اقتصادي شركت
20-ارایه اظهارنامه ارزش افزوده سال 93 و 94 شركت جهت محاسبه مبلغ یک در هزار فروش

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

1-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی -فرم د )
2-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
3-ارائه اصل کارت بازرگانی
4-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
5-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
6-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
7-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
8-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
9-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
10-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
11-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود .
با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران