شرایط ثبت شرکت حمل و نقل

حمل و نقل عبارت است از جابجایی و انتقال هرگونه وسایل و کالا و انسان از مکانی به مکان دیگر که در هر دوره ایی از تاریخ بشر با توجه به امکانات موجود دارای شکل خاص خود بوده است.

و همواره پیشرفت در این حوزه موجب پیشرفت و رشد ترقی بشریت بوده است چراکه در گذشته این نقل و انتقال با دشواری بسیاری همراه بوده و چه بسا انسان با پای پیاده و یا از طریق چهارپایان اقدام به حمل و نقل کالا و افراد می نموده است ،لکن امروزه این جابجایی با سرعت و کیفیت بسیار بالایی انجام می پذیرد و این رشد و پیشرفت فاصله ها را بسیار کوتاه نموده است و امکان ایجاد ارتباط و حمل نقل آسان در سراسر دنیا فراهم آمده است.

در طول تاریخ امور حمل و نقل در بسیاری از وجوه زندگی افراد حائز اهمیت بوده است مانند موارد نظامی که عنصر مهم جابجایی تاثیرات به سزایی در جنگ ها و بعضا سرنوشت ملت ها داشته است.

جهت ثبت شرکت حمل و نقل توجه داشته باشید که این قبیل شرکت ها می توانند  در محدوده شهر و یا بین شهر  و یا  بین المللی فعالیت نمایند. و جهت فعالیت در این زمینه و تاسیس شرکت لازم است در ابتدا حوزه فعالیت خود را مشخص نمایید .

ثبت شرکت حمل و نقل درون شهر 

ثبت شرکت حمل و نقل درون شهری برای عموم افراد با رعایت قوانین و مقررات آزاد می باشد و اشخاص علاقه مند ملزم به اخذ مجوز خاصی نمی باشند و بدون دریافت مجوز می توانند نسبت به ثبت شرکت با این موضوع فعالیت اقدام نمایند .قالب مناسب جهت این موضوع فعالیت شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشد.

 ثبت شرکت حمل نقل محدوه شهری یا بین المللی

افراد علاقمند جهت ثبت شرکت حمل و نقل در محدوه بین شهر و یا سطح بین المللی ملزم به اخذ مجوز از وزارت راه و شهر سازی می باشند . مرجع فوق مسئول بررسی و تایید صلاحیت های لازم جهت اعطای مجوز به شرکت های حمل و نقل محدوه شهری یا بین المللی می باشد.

جهت دریافت این مجوز متقاضی می بایست مدارک مورد نیاز را  تکمیل نموده و در سامانه ادراه ثبت شرکت ها ثبت نموده و  سپس همراه با تاییده  نام (از طرف واحد تایید نام اداره ثبت شرکت ها) و تهیه اساسنامه و سایر مدارک لازم به  وزارتخانه مورد نظر مراجعه کرده و مراحل اخذ مجوز را طی نماید.

 ثبت شرکت حمل و نقل خدمات از راه هوایی

ثبت این نوع شرکت تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشور می باشد و متقاضیان جهت اطلاع از شرایط لازم فعالیت دراین زمینه می بایست به سازمان فوق الذکر مراجعه نمایند.

سایر مراحل ثبت این شرکت مانند سایر شرکت ها است  و در رابطه با انتخاب قالب مناسب ،ثبت شرکت در قالب سهامی خاص و یا مسئولیت محدود جهت این موضوع فعالیت مناسب ترین انتخاب می باشد.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل در قالب شرکت با مسئولیت محدود

1-تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد

2-گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره

3- ارائه مجوز مربوطه چنانچه موضوع فعالیت از موارد نیازمند اخذ مجوز باشد.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل در قالب شرکت سهامی خاص

1-برابر با اصل مدارک شناسایی تمام افراد

2-گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین

3-گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین

4-ارائه مجوز در موارد مورد نیاز

 

 

ثبت شرکت در ایران