شرایط ثبت شرکت خارجی در ایران

فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل یکی از مهم ترین اهداف فعالان تجاری و اقتصادی می باشد ،یکی از مهمترین راه های برقراری ارتباط در سطح جهانی ثبت شرکت در کشورهای دیگر است .
کشورهای مختلف در سراسر دنیا برای ثبت کردن شرکت خارجی و یا شعبه دارای قوانین خاص خود می باشند .
ثبت شرکت خارجی در ایران نیز به عنوان شعبه یا نمایندگی ، بنا بر قانونی که در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به شرط رعایت قوانین بلامانع است .

– ثبت شرکت خارجی در ایران

– برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد؟

البته لازم است این شرکتها در مرحله نخست در کشور اصلی به عنوان یک شرکت قانونی به ثبت رسیده باشند و پس از آن جهت انجام امور قانونی ثبت در اداره ثبت تهران اقدام نمایند. یکی دیگر از شرایط مهم ثبت کردن شرکت یا شعبه در ایران این است که امکان ثبت شعبه یا نمایندگی در کشور متقاضی برای ایرانیان نیز وجود داشته باشد. همچنین بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون ،فعالیت شعبه یا نمایندگی درایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود ، بنابراین تمام وظایف و مسئولیت ها ی قانونی برعهده شرکت اصلی می باشد.
شرکت های خارجی در ایران با هدف فعالیت در موضوعات مختلفی ثبت می گردند، بطور مثال می توان به موضوعات ذیل برای فعالیت شرکت های خارجی در ایران اشاره نمود:
– شرکت های خارجی جهت فعالیت در بسیاری از موضوعات می توانند اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی نمایند ، یکی از مهمترین این موارد فعالیت در امور صنعتی فنی عمرانی می باشد. به طور مثال در شرایطی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی که جهت انجام پروژه های خود با شرکت های خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده اند ،شرکت خارجی می تواند با ارائه مدارک مربوطه نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران جهت انجام پروژه اقدام نماید.
-ثبت شعبه یا نمایندگی جهت فعالیت در زمینه رشد و افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
– ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که با دانش روز و فن آوری محصولات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی آشنا هستند و همچنین تکنولوژی ایجاد و اداره تاسیسات کارخانه ها و کارگاه های مختلف و……. اختیار دارند و می توانند آنرا با بازار داخلی ایران به اشتراک بگذارند و از این راه در رشد دانش و فن آوری مفید باشند.
-همچنین برخی از شرکت های خارجی که جهت ارائه خدمات حمل نقل اعمم دریایی ، هوایی ، زمینی با یکی از دستگاه های دولتی ایرانی قرار داد دارند .جهت فعالیت در این زمینه در ابتدا می بایست نسبت به اخذ مجوزهای مربوط اقدام نمایند(فعالیت در این موضوع نیاز به اخذ مجوز دارد) سپس با در دست داشتن مجوز مربوط نسبت به ثبت قاننونی شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند.

چگونگی ثبت شرکت خارجی در ایران

بطور کلی می توان گفت که پروسه ثبت کردن شرکت خارجی در ایران بی شباهت به ثبت شرکت های عادی و داخلی نیست ،با این تفاوت که در ابتدا لازم است وجود شرکت مادر و اصلی در کشور متقاضیان ثبت ،از نظر قانونی اثبات گردد و به تایید مراجع قانونی برسد. جهت انجام این کار بنابر ماده 4 نظامنامه قانون ثبت شرکت ها در ابتدا لازم است اظهارنامه ی ثبت و گواهی اختیار نامه به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز (در پاراگراف های بعدی به آن اشاره خواهد شد.) توسط وکیل یا نماینده قانونی که دارای حق امضاء می باشد به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.در ضمن تمامی اسناد مزبور باید ممهور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع متقاضی باشد.
مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت خارجی: (این اظهارنامه می بایست به زبان فارسی تنظیم گردیده باشد )
1-نام کامل شرکت
2-تایین نوع قالب شرکت از میان قالب های قابل ثبت ( سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره )
3-ادرس صحیح مرکز اصلی شرکت
4-معرفی تابعیت اصلی شرکت (کشور مادر )
5-اعلام میزان سرمایه شرکت در زمان تقاضای تاسیس شعبه یا نمایندگی
6-اخرین بیلان شرکت مبنی بر اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری کشور اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد .
7-معرفی نوع فعالیت صنعتی یا تجاری شرکت مورد نظر در ایران
8- معرفی محل شعبه یا نمایندگی در ایران.
9-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد
10-تعهد ارائه بیلان عنلکرد شرکت (شعبه یا نمایندگی ) در پایان سال مالی به ادراه ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-در صورتی که شعبه یا نمایندگی دیگری در ایران وجود دارد می بایست معرفی گردد.

ضمائم اظهارنامه مورد نیاز نیز به شرح زیر می باشد:

1-یک نسخه گواهی شده از اساسنامه شرکت
2-یک نسخه گواهی شده از اختیار نامه نماینده اصلی شرکت در ایران .
3-اگر شرکت دارای چند نماینده جداگانه است .ارائه نسخه گواهی شده از اختیار نامه هریک بطور جداگانه الزامی است.
4-توجه داشته باشید که اسناد ،اساسنامه و اختیار نامه زمانی معتبر است که به امضای نماینده کنسولی ایران در کشور متقاضی (کشور مادر) رسیده باشد.
5-ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.
6-اداره مربوطه پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم ،این اسناد را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی ،با شماره خاص ثبت خواهد نمود و جهت تغییرات احتمالی و تاسیس شعب جدید صفحات سفیدی را در پرونده در نظر خواهد گرفت . بدین ترتیب هر شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها پرونده مخصوص به خود را خواهد داشت .
همچنین توجه داشته باشید که پس از انجام مراحل ثبت لازم است نسبت به درج آگهی در روزنامه های رسمی محلی یا یومیه تهران اقدام گردد .این آگهی شامل اطلاعاتی از قبیل ؛ خلاصه اساسنامه شرکت ، اسم نماینده اصلی شرکت در ایران ، اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند ، اسم شخص یا اشخاص مقیم ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند و… خواهد بود.که پس از انجام این تشریفات و طی مراحل قانونی تصدیق نامه ی ثبت شرکت صادر خواهد شد و به متقاضیان داده خواهد شد.

تصدیق نامه یا گواهی نامه طبق ماده نظامنامه به شرح زیر می باشد :

1-نام کامل شرکت (شعبه یا نمایندگی)
2-نوع شرکت ( سهامی ، ضمانتی ، مختلط ، و غیره)
3-مرکز اصلی شرکت و ادرس دقیق ان
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در زمان تقاضای شرکت
6-متقاضیان می بایست جزئیات ثبت را در کشورشان مانند ؛محل، مکان و تاریخ و…..را اعلام نمایند .
7-اعلام نوع و موضوع فعالیت شرکت در ایران.
توجه د اشته باشید که این تصدیق ثبت باید به امضای کارشناسان اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

ثبت شرکت در ایران