شرایط ثبت شرکت مهندسی عمرانی

یکی از مهمترین رشته هایی که ارتباط مستقیم با عمران و آبادانی کشورها دارد رشته مهندسی عمران می باشد ،مهندسین و متخصصین این رشته به ساخت و طراحی انواع سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل های مخابرات، ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاه های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز می پردازند. همانگونه که مشاهده می نمایید فعالیت در رشته عمران دارای زمینه کاری بسیار وسیع و متنوعی می باشد و بنابراین نیازمند دستیابی به دانش کافی است.

یکی از راه های فعالیت در این رشته ثبت شرکت و آغاز فعالیت به صورت قانونی و معتبر می باشد، شرکت های  عمرانی  می توانند در قالب های ساخت پروژه های عمرانی ، سرمایه گذاری ، اجرا و مشارکت در پروژه های صنعتی ، عمرانی ، مشارکت و راه اندازی واحدهای تولیدی ، اخذ تسهیلات به صورت مستقیم از بانک ها ، مشارکت و سرمایه گذاری در احداث شهرک های مسکونی و … به فعالیت بپردازند.

جهت ثبت این نوع شرکت در ابتدا لازم است قالب مناسب جهت این موضوع فعالیت را انتخاب نمایید. ثبت شرکت عمران مانند بسیاری از موضوعات دیگر در قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد. لکن مناسب ترین قالب جهت این شرکت و برخی موضوعات مشابه دیگر شرکت سهامی خاص می باشد. شرکت سهامی خاص دارای اعتبار و ارزش بیشتری در مناقصات می باشد و علاوه بر آن این شرکت از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و …… نیز مناسب تر و معتبر تر است.

شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص

1-وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)

2- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه

3- حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص

1- کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی

2- امضای اقرار نامه

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره شرکت عمرانی

4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت عمرانی

5-تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود

شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود

1-  وجود حداقل 2 نفر عضو

2-  حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه

3- تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود

1- کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه

3- امضای اقرارنامه

4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت

5 – تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود

مراحل ثبت شرکت عمرانی

1-مشخص نمودن اطلاعاتی نظیر میزان سرمایه ی شرکت و انتخاب اعضای شرکت عمرانی، مشخص نمودن مدت ،حدود موضوع فعالیت شرکت عمرانی ،تعیین مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد و تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

2- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده  نظیر معرفی نام شرکا ،معرفی شعبه های شرکت و تعیین  نام شرکت

3- ارائه اساسنامه شرکت و سایر مدارک خواسته شده به اداره ثبت شرکت ها از طریق ارسال پستی

4- مراجعه ی حضوری به اداره پس از تایید مدارک ارسال شده جهت امضا ذیل دفتر و تطبیق مدارک

5-چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران