شرایط ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری در حقیقت  مجموعه ای است با در اختیار داشتن نیروی متخصص و همچنین امکانات و تجهیزات لازم طی عقد  قرار دادی با افراد حقیقی و یا حقوقی انجام اموری از قبیل امور عمرانی و پیمانکاری شامل ابنیه اعم از فلزی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی ، تجاری، اداری ، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها ، بزرگراه ها ، راه های فرعی و اصلی، آسفالت ریزی، راه های ریلی فرودگاه ها و اجرای پروژه های آب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی و …. را به عهده می گیرد . و عملیات مورد درخواست مشتریان خود اعمم از حقیقی و حقوقی را در مقابل دریافت هزینه تایین شده و طی زمان مقرر به انجام می رساند.

شرکت های پیمانکاری به موجب آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه ذیل تقسیم گردیده اند  :

ساختمان و ابنیه ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ، آب ، مرمت آثار باستانی ، کاوش های زمینی ، ارتباطات ، نفت و گاز ، نیرو

اهداف تشکیل شرکت ها پیمانکاری:

1- بهبود کیفیت‌ خدمات‌ و افزایش‌ کمیت‌کارها با رعایت‌ اصول‌ صرفه‌جویی‌ درهزینه‌ها

2- افزایش‌ سرعت‌ انجام‌ کارها و حذف‌ بوروکراسی‌ حاکم‌ بر ادارات‌ و سامانه‌های‌دولتی‌

3-تامین منابع‌ انسانی‌ و سایر منابع‌ برای‌ اهداف‌ دیگر

4- افزایش‌ رقابت‌ به‌ منظور افزایش‌ کیفیت‌ خدمات‌، عملیات‌، کاهش‌ و کنترل‌ هزینه ‌عملیات‌

5- استقرار نظام‌ کارمزدی‌ به‌ جای‌ نظام ‌وقت‌ مزدی‌ سنتی‌ حاکم‌، بالاخص در ادارات‌ دولتی‌

ثبت شرکت پیمانکاری:

جهت ثبت شرکتهای پیمانکاری دو قالب شرکت با مسئؤلیت محدود و شرکت سهامی مناسب ترین قالب ها می باشند. که البته باز هم از میان این دو قالب جهت ثبت شرکت پیمانکاری، بهتر است که قالب شرکت سهامی خاص انتخاب گردد، چرا که این قالب دارای اعتبار بیشتری جهت  شرکت در مناقصات؛اخذ تسهیلات بانکی و عقد قراردادهای پیمانکاری می باشد.

 

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

1- حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)

2- حداقل سرمایه یک میلیون ریال

3- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است

4- تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد .

1- اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )

2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد

3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( دو نسخه )

4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )

5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

7-ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد

8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

 شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود 

1- وجود حداقل 2 نفر عضو

2-حداقل سرمایه 10.0000 ریال

3- تعهد با پرداخت کل سرمایه

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه

3- امضای اقرارنامه

4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

پس از تهیه مدارک فوق نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

 

 

ثبت شرکت در ایران