شرایط و مدارک ثبت برند ماشین

ماشین ها و به عبارت صحیح تر خودرو ها امروزه بخش لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند و فعالیت های روزمره بدون این وسایل برای افراد مشکل و بعضا غیر ممکن شده است .خودرو مانند بسیاری از کالاها نیاز به برندی دارد که با آن شناخته شود همچنین علاوه بر شرکت های سازنده شرکت های وارد کننده نیز نیاز به ثبت برندی مناسب خواهند داشت این مطلب با هدف بررسی شرایط ثبت برند ماشین تهیه گردیده است .لکن در ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به ماهیت برند داشته باشیم و شرایط یک برند مناسب را بررسی نماییم.

برند به معنای نام،نشانه،علامت،عبارت و یا ترکیبی از این ها  است که با هدف متمایز کردن کالا و خدمات ارائه شده با سایر موارد موجود در بازار  استفاده می گردد .برند جهت تمانی مشاغل و انواع کالا ی تولید شده و یا خدمات ارائه شده  همچنین در زمینه های  بازرگانی قابل ثبت می باشد. ثبت برند در تمامی موارد به فعالیت افراد اعتبار هر چه بیشتر می بخشد.

یک برند خوب که به طور مناسبی طراحی و انتخاب شده باشد دارای خصوصیاتی است که در ادامه به شرح آن می پردازیم:

1- اولین شرط برای یک برند خوب خلاقانه بودن آن است .

2-یک برند خوب تکراری و یا تقلیدی از برند دیگری نیست.

3- ساده بدون پیچیدگی طراحی شده است و به سادگی در ذهن باقی می ماند .

4- دارای پیامی از هدف تولید یا خدمات است و نشان دهنده وجوه تمایز و کیفیت کالا یا خدمات می باشد.

5- دارای قابلیت تبلیغات می باشد و به آسانی تبلیغ می شود

6-از نظر قانونی، قابلیت پشتیبانی دارد.

7- دائمی باشد و با گذشت زمان نیاز به تغییر و تعویض نداشته باشد.

8-دارای توجیه اقتصادی باشد و تکثیر می شود.

تا حدودی با تعاریف و خصوصیات یک برند مناسب آشنا شدیم در ادامه مطلب شرایط ومدارک لازم جهت ثبت برند ماشین بررسی خواهد شد .جهت ثبت برند ماشین در ابتدا لازم است بدانید برند انتخابی توسط شما می بایست جدید و خلاقانه باشد و با سایر برندها دارای وجه تمایز باشد تا موجب گمراهی مخاطبان نگردد.

مدارک مورد نیازثبت برند ماشین

1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه

2-نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

3-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شدبر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد .

در صورتی که مراجع مربوط علامت درخواست شده مقایر قوانین بداندو دستور به ارائه نمومه مناسب خواهند داد توجه داشته باشید که علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استفاده گردد

4-در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است

5-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود

6-ارائه مدارک مبنی بر بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت

7-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط ،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد در خواست باشد

8-مدارک مثبت هویت متقاضی

9-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

 مراحل ثبت برند ماشین

جهت ثبت برند ماشین در ابتدا لازم است برند انتخابی را استعلام نمایید تا تکراری نباشد سپس اظهارنامه را با اطلاعاتی از قبیل مشخصات مالک و برند و محصول یا محصولات مورد نظر و طبقات آن ها تکمیل نمایید توجه داشته باشید که در صورت عدم تایید اظهارنامه لازم است نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید. سپس مدارک اشاره شده را تکمیل و ارسال نمایید مدارک نیز در صورتی وجود اشکال و یا نقصی نیاز به تکمیل و یا تصحیح خواهد داشت و در نهایت لازم است در صورت نایید برند انتخابی نسبت به آگهی روزنامه رسمی اقدام نمایید و همچنین برند را برای بار دوم آگهی نمایید و در پایان گواهی ثبت برند را دریافت نمایید.

در انتها توجه داشته باشید علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت خواهند داشت و از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. و در صورت ارائه درخواست مجدد از سوی صاحب برند برای ده سال دیگر تمدید می گردد.

ثبت شرکت در ایران