شرایط و مدارک ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ چیست ؟

شرکت هلدینگ (مادر) به شرکت هایی اطلاق می گردد که از طریق مالکیت سهام و فعالیت های شرکت های تابعه کنترل می گردد. این شرکت ها خود عامل فعالیت تجاری نمی باشد و در واقع شرکت عملیاتی شناخته می شوند و فعالیت اصلی آنها خرید سهام شرکت های دیگر می باشد توجه داشته باشید که  این نوع شرکت ها همواره هویت قانونی خود را بعنوان شرکت های جداگانه حفظ می نمایند.  اما کنترل هر شرکت فرعی موجب حفظ اختیار تعیین هیات مدیره، مدیریت، توانایی خرید و فروش سهام و اوراق قرضه آن می شوند. شرکت های هلدینگ در واقع شرکت اصلی و شرکت های تابع آنها شرکت فرعی شناخته می شوند ،شرکت های هلدینگ در واقع شرکت های سهامی هستند که با خرید بخش اصلی سهام (بیش از 50%) یک شرکت در آن دارای حق رای می باشند و کنترل آن شرکت را به دست می گیرند .

  شرکت هلدینگ شامل دو ویژگی اصلی می باشند:

1-شرکت کنترل کننده : یک نوع از شرکتهای مادر، شرکتهای سهامی هستند که علاوه بر عملیات بازرگانی، بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکتهای دیگری می نمایند

2-شرکت های دارنده : شرکتهای سهامی هستند که تمام سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و فعالیت بازرگانی ندارند

شرکت های هلدینگ دارای چهار دسته بندی اصلی می باشند که عبارتند از:

1-هلدینگ های محصولی ، مجموعه ایی است که همه شرکت های تابع آن یک نوع محصول تولید می نمایند.

2-هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند

3-هلدینگ های زنجیره تامین ،شرکت هایی هستند که تمامی شرکت های تابعه  آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند .

4-هلدینگ مختلط یعنی از شرکت هایی با فعالیت های مختلف ایجاد شده است

شرکت های هلدینگ از جمله شرکت هایی هستند که نیازمند اخذ مجوز می باشند ،مراحل دریافت این مجوز به شرح ذیل می باشد:

1-شروط دریافت موافقت اصولی با ثبت شرکت

تقاضا کننده بایستی در خواست خود را طبق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر (همراه فرم ) پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی تکمیل شده توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر  نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال  کند. سازمان پس از بررسی مدارک اگر کامل باشند و شرایط لازم احراز گردد، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می کند

2-اعطای جواز تاسیس شروط

در صورت موافقت اصولی، شرکت مستلزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها را صادر خواهد کرد

3-شروط اعطای جواز فعالیت پس از صدور جواز تاسیس

بعد از اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را به سازمان ارایه دهد

بعد از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را برای ثبت نزد سازمان ارایه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد

مدارک  نیاز جهت ثبت شرکت هلدینگ

1-آگهی تاسیس شرکت مادر

2-نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر جهت ثبت شرکت هلدینگ

3-مدارک شناسایی شامل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ

4-مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ

5-گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت

مراحل ثبت شرکت هلدینگ  

1-تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر(هلدینگ) به همراه ضمایم

2-تکمیل پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی

3-پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی چنانچه مدارک بی نقص باشد و شرایط لازم احراز شده باشد،سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید.متقاضی ظرف مقرر باید اقدام به ثبت موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید. شرکت مادر یا هلدینگ می تواند در قالب سهامی عام،سهامی خاص و یا با مسوولیت محدود به ثبت برسد

مطابق مصوبه ی مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت مادر(هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال است .

 

 

 

ثبت شرکت در ایران