شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پتروشیمی

استفاده از نفت به صورت سوخت در جهان پیشینه ایی طولانی دارد اما اکنون بیش از نیم قرن از استخراج نفت و تبدیل آن به سایر مواد شیمیایی و صنعتی می گذرد ،صنعتی که حاصل استخراج نفت و تبدیل آن به محصولات غیر نفتی می باشد را در اصطلاح صنایع پتروشیمی می نامند. همچنین مواد اولیه‌ حاصل از صنعت نفت كه برای تهیه سایر فرآورده‌های شیمیایی به كار می‌رود، مواد پتروشیمی نامیده می‌شود.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران از جمله کشورهایی است که از نعمت داشتن ذخایر نفتی برخوردار است ،صنایع پتروشیمی در ایران از اهمیت ویژه ایی برخوردار است چنانچه مجتمع پتروشیمی ایران از بزرگترین مجتمع  های پتروشیمی دنیا می باشد و به تولید مواد شیمیایی گوناگون از قبیل(کلرید اتیلن ، پلی پر وپیلن ، کائوچوی مصنوعی ، بنزین ، انیلین و مشتقات ان ، سود سوز اور و گاز مایع  ) مشغول است.

گشترش صنایع پتروشیمی سهم عمده ایی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است کشورمان نیز با توجه ویژه به اهمیت این صنایع و رشد آن توانسته گام های مهمی در زمینه پیشرفت اقتصادی و توسعه صنایع پتروشیمی و بالا بردن سطح تكنولوژی و بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی بردارد. با توجه به رشد این صنعت و افزایش میزان تقاضا جهت فعالیت در این بخش اکنون سرمایه گذارن داخلی بسیاری مایل به فعالیت در این رشته و ثبت شرکت جهت فعالیت در این زمینه می باشند.

ثبت شرکت پتروشیمی

ثبت شرکت جهت فعالیت در زمینه پتروشیمی در تمامی قالب های ثبتی قابل انجام می باشد. این قالب ها عبارتند از 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی.

لکن معمولا افراد جهت فعالیت در این زمینه از میان شرکت های هفت گانه فوق شرکت بامسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص را انتخاب می نمایند.

شرایط ثبت شرکت پتروشیمی سهامی خاص

1-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)

2-حداقل سرمایه 1000000ریال

3-حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1- اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ

2-اساسنامه شرکت                                 2 جلد

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه

4-صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه

5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.

7-ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )

8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد)

9-ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد )

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

1-وجود حداقل 2 نفر عضو

2-حداقل سرمایه 10.0000 ریال

3-تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ

2-شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ

3-اساسنامه شرکت

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه

5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)

6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )

 

 

ثبت شرکت در ایران