شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند پوشاک

پوشاک همواره از نیازهای اولیه و اصلی انسان ها بوده است  که بشر جهت  محافظت خود از سرما و گرما و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت و همچنین حفظ پوشش مناسب از ان استفاده می نموده است .در حال حاضر نیز البسه با باورهای مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و  معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارد . این امر باعث شده که بازار پوشاک مخاطبین بسیاری را به خود اختصاص دهد .همچنین افراد بسیاری در عرضه تولید و پوشاک فعال می باشند بنابر این ثبت برند در این صنعت امری ضروری است . جهت اشنایی با شرایط و مدارک ثبت برند پوشاک مطلب مطالعه فرمایید.

جهت ثبت علامت تجاری به کدام اداره مراجعه نماییم ؟

جهت ثبت علایم تجاری و اختراعات می توانید به  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است مراجعه نمایید. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

در ابتدا توجه داشته باشید که در برخی از موارد علامت معرفی شده توسط داوطلبین از سوی اداره ثبت علائم تجاری و اختراعات تایید نمی گردد و برخی از آنها ممنوعیت ثبت دارند ، مراجع قانونی در این رابطه چنین اشاره نموده اند:

مطابق قانون ثبت علایم و ایین نامه اصلاحی اجرایی سال 1337 ثبت علائم ذیل ممنوع می باشد :

1-علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و…..

2-علایمی که قبلا  توسط افراد دیگر به ثبت رسیده ( مشابه ان )

3-علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی

4-علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:”در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1-در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد

2-در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد

مراحل ثبت برند پوشاک:

1-اخذ جواز کسب از اتحادیه و یا جواز تاسیس برای تولید کنندگان

2-ستعلام برند از لحاظ غیر تکراری بودن آن

3-ثبت اظهار نامه و ورود مشخصات مالک و برند و محصول یا محصولان مورد نظر و طبقات آنها نکته : جهت ثبت برند 45 طبقه شغلی از سوی اداره مالکیت برای مشاغل مختلف در نظر گرفته است

4- تاییدیه اظهارنامه و یا رد آن و تلاش برای اصلاح اظهارنامه

5-ارسال مدارک لازم

6-تایید مدارک یا رد آنها و تلاش برای اصلاح مدارک

7- تایید و درخواست آگهی در روزنامه رسمی

8- روزنامه رسمی نوبت دوم

9-اخذ گواهی ثبت برند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

1-اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه

2-نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4-در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.

5-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8-مدارک مثبت هویت متقاضی

9-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

در انتها  توجه داشته باشید مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از زمان ثبت می باشد .در ضمن صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار ان ، هر ده سال یک بار تجدید نماید . ثبت علامت از تاریخ تسلیم اظهار نامه محاسبه می گردد و مورد حمایت قانونی خواهد بود .

 

ثبت شرکت در ایران