شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی

مهندسی علم شناخت روش و کاربرد علوم فنی می باشد و بر پایه علوم و قوانین طبیعی و فیزیکی به طراحی و ساخت نیاز های انسان ها مانند مواد ، ساختارها ، ماشین ها ، ابزار و سیستم و یا پردازش اطلاعات می پردازد .

شخصی که این علوم را فرا می گیرد و در این رشته به تحصیل می پردازد مهندس نامیده می شود.

مهندسی دارای چند شاخه اصلی و تعداد بسیاری زیر شاخه می باشد، شاخه ای اصلی مهندسی عبارتند از: ( مهندسی شیمی ،  مهندسی عمران ، مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی کشاورزی )  که چنانچه اشاره شد هر یک دارای زیر مجموعه های بسیاری می باشد.

مهندسین و دانش آموختگان این رشته معمولا جهت آغاز فعالیت در این رشته اقدام به ثبت شرکت می نمایند ، شرکت مهندسی به شرکت هایی اطلاق می شود که موضوع فعالیتشان ( بند 2 اساسنامه ) در زمینه ی مهندسی باشد و مناسب ترین قالب جهت ثبت این نوع شرکت، قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود  می باشد.

شرایط ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت شرکت مهندسی در قالب با مسئولیت محدود حضور حداقل دو شریک الزامی می باشد و سرمایه اولیه 1000000ریال تایین شده است و با توجه به نوع شرکت مهندسی زمینه فعالیت آنها در اساسنامه قید خواهد شد ،در رابطه با نام گذاری شرکت استفاده از واژه مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین وگروه مهندسین در ابتدای نام ضروری می باشد که با توجه به واژه مورد استفاده ملزم به ارائه مدارک مورد نیاز می باشید.

در رابطه با  ثبت شرکت های با مسئولیت محدود این نکته مهم را در نظر داشته باشید که در رابطه با سرمایه اولیه این نوع شرکتها ، این سرمایه نیازی به واریزی ندارد و اقرار مدیرعامل به دارا بودن این سرمایه کافی است اما با توجه به قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران سقف تعهدات این نوع شرکتها به میزان سرمایه وابسته است، بدین معنی که به هر میزان سرمایه اولیه در نظر گرفته شده بیشتر باشد سقف تعهدات شرکت بیشتر است به عبارت عامیانه تر در صورت خسارت به طرف قرارداد تا سقف سرمایه ی اعلام شده ملزم به بازپرداخت می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت  ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

1-کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)

2-امضای اقرارنامه

3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه

4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت مهندسی در قاب شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص به حداقل سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس نیاز است (البته بازرسین نیز می توانند سهام داشته باشند) و مانند شرکتهای با مسئولیت محدود حداقل 1000000 ریال سرمایه اولیه مورد نیاز است، با این تفاوت که در شرکتهای سهامی خاص سرمایه به هر میزان که اغلام گردد  می بایست 35 درصد از آن در ابتدای ثبت شرکت به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد و تا به ثبت رسیدن شرکت در حساب مسدود گردد .در مورد میزان سرمایه شرکت های سهامی خاص این است که این نوع شرکت ها با هر میزان سرمایه دارای سقف  تعهدات نامحدود است .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:

1-کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)

2-امضای اقرارنامه

3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه

4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

همچنین جهت صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی ارائه مدارک فوق لازم می باشد:

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز فنی مهندسی اشخاص حقیقی

1-فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

2-پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

3-فتوکپی شناسنامه

4-فتوکپی کارت ملی

5-فتوکپی مدرک تحصیلی

6-سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط(طراحی،مشاوره و اجرا)

7-گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی

8-گواهی عضویت درانجمن های علمی و فنی مهندسی

9-عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

10-فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز فنی مهندسی اشخاص حقوقی

1-فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

2-پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

3-اساسنامه شرکت

4-آگهی تاسیس

5-روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

6-اظهارنامه ثبت شرکت

7-فتوکپی شناسنامه(اعضای هیئت مدیره)

8-فتوکپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)

9-فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)

10-گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط(اعضای هیئت مدیره)

11-گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی

12-سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی(طراحی،مشاوره و اجرا)

13-عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

14-فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان

در پایان از همراهی شما عزیزام صمیمانه سپاسگذاریم.

 

ثبت شرکت در ایران