شرایط و مراحل اخذ کارت بارگانی

جهت انجام فعالیت های تجاری و واردات و صادرات کالا اخذ گواهینامه ایی که به آن کارت بازرگانی گفته می شود الزامی می باشد. بازرگانان به عنوان افرادی که به صادرات و واردات کالا و اموری از این قبیل مشغول می باشند ملزم به دریافت این کارت هستند که به عنوان مجوز انجام این فعالیت ها است و افراد بدون آن نمی توانند فعالیت بازرگانی نمایند.

دارندگان این کارت می توانند افراد حقیقی و یا حقوقی باشند. دارندگان این کارت می توانند به فعالیت هایی از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز بپردازند.

چنانچه اشاره شد کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد و هر یک دارای شرایط خاص خود می باشد که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی 

1-حداقل سن برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ۲۱ سال می باشد

2-داشتن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت (اقایان )

3-متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید ۳ سال سابقه فعالیت در امور تجاری را با تائید دارندگان کارت بازرگانی داشته باشد

4-برای صدور کارت بازرگانی داشتن محل کار ثابت مناسب با فعالیت از الزامات می باشد

5-متقاضی باید در یکی از بانک ها، حساب جاری معتبر داشته باشند

6-متقاضیان برای صدور کارت بازرگانی باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر باشند.

 شرایط صدور کارت بازرگانی برای  اشخاص حقوقی

1-درخواست برای صدور کارت بازرگانی از اداره مربوطه

2-متقاضی حقوقی باید دارنده حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و ۲ برگ از کپی مدرک خود را ارائه نماید

3-ارائه ۳ برگ از تصویر کارت ملی به همراه ۱برگ فرم و تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی

4-ارائه کپی و اصل فرم بانکی در رابطه با حسن اعتبار بانکی الزامی می باشد

5-ارائه ۲ برگ اظهار نامه ثبت نام ثبت در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها ان را گواهی کرده باشد

6-ارائه کپی و اصل تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی

7-تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی

8-ارائه ۱۳ قطعه عکس ۴ در3 متقاضی به همراه کپی و اصل گواهی عدم سوء پیشینه

9-دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها و ارائه اصل و کپی ان

10-ارائه کارت پایان خدمت برای اقایان الزامی می باشد

11-سن متقاضی حداقل ۲۱ سال بوده و ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه وی الزامی می باشد

12-ارائه فیش پرداختی به حساب سازمان بازرگانی استان مورد نظر

13-ارائه یک فرم به عنوان تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی

14- تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی

15-ارائه کپی تمامی صفحات سند مالکیت در ۲ سری

16-ارائه ۲ سری اجاره نامه محضری محل کار

17-ارائه فرم مبنی بر مشخصات متقاضی و تکمیل ان

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی :

1-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)

-2اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.

-3اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

-4کد اقتصادی

5-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق

6-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.

7-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)

8-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)

9-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت

10-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.

11-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت

12-اصل و فتوکپی کارت ملی

13-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)

14-اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی

15-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)

16-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی

17-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه

18-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

ثبت شرکت در ایران