شرایط و مراحل ثبت شرکت تولید سیم و کابل

صنعت برق امروزه یکی از مهمترین صنایع در زندگی انسان ها به شمار می رود ، بطوری که می توان گفت زندگی افراد بدون استفاده از آن امکان پذیر نمی باشد و استفاده از آن در تمام بخش های زندگی انسان ها ناگزیر است ،این صنعت و تجهیزات مورد نیاز آن دارای گستردگی بسیاری می باشد و از مهمترین وسایل در این صنعت می توان به سیم و کابل اشاره نمود که جهت هدایت جریان برق از آن استفاده می گردد و در ابعاد و انواع مختلفی تولید و عرضه می گردد .

تولید و ارائه این محصولات پر کاربرد دارای بازار پر رقابتی است و یکی از راههای مناسب ورود با این بازار ثبت شرکت می باشد، جهت ثبت چنین شرکتی مطابق بند 2 اساسنامه مانند سایر شرکت ها انتخاب موضوع شرکت که بیانگر هویت و هدف گیری های اصلی یک مجموعه است بسیار حائز اهمیت می باشد و لازم است در اساسنامه شرکت بدان اشاره گردد.

یکی دیگر از گام های مهم در ثبت یک شرکت تصمیم گیری و انتخاب قالب مناسب از میان قالب های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد ، جهت ثبت شرکت با توجه موضوع فعالیت شرکت ، روابط شرکاء ،میزان ونوع سرمایه و…… می توانید از میان قالب های تجاری قابل ثبت در قانون تجارت قالب مناسب فعالیت خود را برگزینید .

به طور مثال جهت فعالیت در  موضوع تولید سیم و کابل قالب سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به عنوان رایج ترین قالب های قابل  ثبت در ایران  مناسب ترین گزینه می باشند که در ادامه به بررسی اجمالی ماهیت و شرایط ثبت این نوع شرکت ها خواهیم پرداخت.

شرکت سهامی خاص  چیست؟

شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم دراین شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد .

 شرایط لازم جهت ثبت شرکت تولید سیم وکابل سهامی خاص

1-حداقل وجود 3 نفر عضو

2-حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال

3-پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید سیم وکابل سهامی خاص 

1-دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

2-دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران

3-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4-دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.

5-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت

6-تصویر برابراصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10

8-اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.

شرکت با مسئولیت محدود چیست: 

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، دراسم شرکت باید عبارت  ( با مسئولیت محدود ) قید شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت تولید سیم وکابل با مسئولیت محدود 

1-حداقل سرمایه مبلغ 100,000 تومان

2-تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

3-وجود حداقل 2 نفر عضو

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید سیم وکابل با مسئولیت محدود

1-فتوکپی کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران

2-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن

4- دو برگ تقاضا نامه

5- دو جلد اساسنامه وامضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران

6- اخذ و ارائه مجوز درصورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران