شرایط و مراحل ثبت شرکت زیست محیطی

امروزه حفاظت از محیط زیست (شامل عوامل طبیعی کرهٔ زمین، هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره،)  یکی از مهمترین دغدغه های افراد بشر می باشد چراکه با گذشت زمان انسان ها دریافته اند که ادامه حیات آنها دارای رابطه مستقیم با حفظ محیط زیست است. لذا بسیاری از افراد آگاه درصدد رفع آسیب های زیست محیطی و حمایت از محیط زیست می باشند ،بطوری که حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایهٔ توسعهٔ پایدار شناخته شده است.

چنانچه شما نیز از علاقمندان فعالیت در این رشته می باشید و قصد دارید فعالیت خود را به صورت قانونی و رسمی ادامه دهید ثبت شرکت گزینه بسیار مناسبی خواهد بود . جهت تاسیس و ثبت شرکت زیست محیطی ،قالب شرکت سهامی خا ص و شرکت با مسئولیت محدود مناسب ترین قالب ها می باشند، در ادامه این مطلب شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت این نوع شرکت را شرح خواهیم داد:

شرایط ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص

1-مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد.

2- دونفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند) ، حداقل ۳۵درصد سرمایه می بایست نقداَ پرداخت شود.

3-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.( ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت )

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص 

1-دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین

2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

3-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی

4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان

6-گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان

7-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین

8-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود

1- حضور حداقل ۲نفر شریک الزامی میباشد

2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

3-در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود 

1-دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران

2-دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران

3-دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران

4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

5-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)

7- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

8-گواهی عدم سوءپیشینه

9-معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.

10-تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن

11- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

 با سپاس از همراهی شما عزیزان.

 

ثبت شرکت در ایران