شرایط و چگونگی ثبت شرکت تولید سنگ

سنگ یکی از مواد طبیعی موجود در طبیعت می باشد که انسان ها از دیر باز در طول تاریخ از آن استفاده های متنوع نموده اند ، ازنقطه نظر زمین شناسی سنگ به موادی گفته میشود که از یک و یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته اند و به توده های بزرگتر و سخت تبدیل شده اند تشکیل شده است. سنگها به طور کلی یکنواخت نیستند ،سنگها در اشکال، رنگ، وزن، نقاط قوت، اندازه و بافت مختلف وجود دارد و طبعا با توجه به نوع آن در بخش های مختلفی قابل استفاده می باشند.

در این مطلب ثبت شرکت های تولید سنگ ساختمانی بررسی می گردد که یکی از وسیع ترین موارد استفاده از سنگها می باشد.

با توجه به نیاز روز افزون افراد به مسکن و بازار بی پایان عرضه و تقاضای آن مصالح مورد استفاده در ساختمان ها نیز از بازار بسیار گسترده و پر رونقی برخوردار است و یکی از مهمترین این مصالح سنگهای ساختمانی می باشند که در بسیاری از بخشهای ساختمان از آن استفاده می گردد. جهت فعالیت در این زمینه ثبت شرکت گزینه بسیار مناسبی خواهد بود ،خصوصا فعالیت به صورت شخص حقوقی جهت شرکت در مناقصات و فعالیت در سطح وسیع ضروری می باشد.

 جهت ثبت این نوع شرکت در ابتدا لازم است مجوزهای مربوطه را دریافته نموده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به کسب پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی اقدام نمایند .این بدین معناست که اخذ پروانه بهره برداری برای افراد یا واحد هایی تولیدی که فعالیت خود را با استفاده از نیروی انسانی و دستگاه های تولیدی آغاز می نمایند ضروری می باشد. داشتن تحصیلات مربوط و ارائه اسناد نسبت به تجربه و سابقه کاری مرتبط جهت دریافت این پروانه الزامی است .مدت اعتبار این این نوع پروانه دو سال بوده و برای تمدید آن باید تقاضانامه ای را تکمیل نموده و آن را به سازمان مربوطه تحویل دهند، کارشناسان با بازدید از محل مربوطه و تایید آن مجددا پروانه را تمدید می کنند .

ثبت شرکت تولیدی سنگ در قالب های گوناگون قانون تجارت مانند سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، نسبی، تعاونی، تضامنی و با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد.لکن قالب های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین و محبوب ترین قالب های قابل ثبت در ایران می باشد که جهت ثبت این نوع شرکت نیز بسیار مناسب است.

شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید سنگ سهامی خاص 

 1-حداقل از سه عضو تشکیل شود

2-دارای دو بازرس باشد که با یکدیگر نسبت فامیلی نداشته و به سن قانونی نیز رسیده باشد.

 3-سرمایه مورد نظر یک میلیون ریال است

 4-ابتدا ۳۵ درصد از سرمایه اولیه باید واریز شود

 5-اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تولیدی سهامی خاص

 1-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.

 2-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران

 3-گواهی عدم سوء پیشینه

4-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، متقاضی باید مجوز دریافت کند

5-زمانی که امور، توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ای را بنام وکیل تنظیم نمایید

6-پس از ۲۵ یا ۳۰ روز کاری آگهی تاسیس شرکت تولیدی شما صادر می شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت تولیدسنگ مسئولیت محدود  

 1-شرکت تولیدی مسئولیت محدود از دو یا چند نفر تشکیل می شود

 2-سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد

3-کلیه سرمایه باید به حساب بانکی واریز شود

 4-کلیه شریکان باید دارای سهام باشند

 5-داشتن آدرس و کد پستی محل کار

مدارک لازم جهت شرکت تولید سنگ با مسئولیت محدود 

 1-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.

2-گواهی عدم سوء پیشینه

 3-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران

4-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، بنابراین باید متقاضی به اخذ مجوز اقدام نماید

 5-کپی تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

6-کپی شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 7-کپی اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 8-کپی صورتجلسه مجمع عمومی

با سپاس از همراهی شما عزیزان

ثبت شرکت در ایران