شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان چیست ؟

شرکت دانش بنیان به شرکت هایی گفته میشود که تمام سهام یا حداقل نیمی از آن متعلق به یک واحد آموزشی مانند دانشگاه یا یک واحد پژوهشی یا یکی از اعضای هیت مدیره دانشگاه باشد  .

در صورتی که کمتر از نیمی از آن متعلق به دانشگاه باشد شرکت خصوصی در غیر این صورت دولتی است .

این شرکت ها با هدف  افزایش ثروت و توسعه اقتصادی بر پایه علم دانش و همچنین تحقق هدف های علمی و اقتصادی و گسترش دانش و اختراعات و اکتشافات و نوآوری ، و نیز تولید و طراحی کالا در حوزه فناوری تاسیس میگردد .

واحد های آموزشی و پژوهشی بعد از امکان سنجی و برآورد هزینه و با توجه به آیینامه های معاملاتی و مالی خود و مشورت با اعضای هیئت امنا و همچمین با توجه به اهداف گفته شده شرکت مورد نظر را تاسیس میکنند .

سهام گذاری اعضای هیئت علمی و دانشگاه و واحد پژوهشی به صورت های زیر میتواند باشد.

  • با هدف اعتبار واحد مربوطه حداقل 5% از سهام شرکت به نام آن واحد می شود.
  • در صورتی که از یافته های دانشگاه یا واحد پژوهشی در شرکت استفاده شود با توافق سهامداران بخشی از سهام به نام آن واحد آموزشی یا پژوهشی میشود. با توجه به موارد استفاده شده این سهام میتواند از 1% یا بیشتر باشد .همچنین اگر دانشگاه خدمات دیگری ارائه بدهد با توجه به آن بخشی از سهام به نام دانشگاه میشود.
  • اگر دانشگاه سرمایه گذاری مستقیم کند با توجه به مقدار سرمایه گذاری بخشی از سهام شرکت به نام دانشگاه میشود.
  • اگر شرکت دانش بنیان دولتی باشد حداقل نیمی از سهام شرکت به نام دانشگاه میشود .

شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان 2 نوع هستند

شرکتی که اعضای هئیت علمی در مالکیت آن سهم دارند

شرکت هایی که واحد آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاه ها مالک آن ها هستند.

هر دانشگاه و واحد آموزشی در سال نخست میتواند یک شرکت مادرتخصصی یا به اصطلاح هلدینگ تاسیس کند .

امروزه تاسیس این شرکته ها در کشور با استقبال و حمایت مسولین و با تسهیلات متنوعی انجام میشود.

برخی از این حمایت ها به شرح زیر است :

شرکتها ی دانش بنیان معاف از مالیات و عوارض هستند .

 تامین بخشی از هزینه های تولید با دادن تسهیلات ویژه.

البته در صورتی که شرکت دانش بنیان خصوصی باشد شامل این تسهیلات نمیشود.

شرکت دانش بنیان به صورت مستقل از تشکیلات واحد آموزشی و پژوهشی اداره میشود البته با توجه به سهام دانشگاه میتواند در اداره ی آن تاثیر بگذارد.

ثبت شرکت در ایران