شناسه ملی شرکت چیست ؟

در رابطه با قوانین ثبت شرکت های تجاری یکی از مهمترین مفاهیم شناسه ملی شرکت های ثبت شده می باشد .

بنا بر اطلاعیه هیات وزیران ماده 16 ایین نامه اختصاصی تمامی اشخاص حقوقی ایرانی از جمله دستگاههای اجرایی ، بخش خصوصی و عمومی را موظف به دریافت شناسه ملی کرده می باشند. با اجرایی شدن این آیین نامه انجام هرگونه معاملات، دریافت و ارایه خدمات صرفاَ با ارایه شناسه ملی امکان پذیر است.

درباره شناسه  ملی شرکت می توان گفت:

در واقع کاربرد شناسه ملی شرکت ها مشابه کد ملی اشخاص حقیقی می باشد که افراد با استفاده از آن شناسایی می گردند و شامل تمام اطلاعات هویتی افراد می باشد.

شناسه ملی شرکت ها درواقع یک عدد 11 رقمی است که بوسیله آن هویت اشخاص حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، سازمان اوقاف و امور خیریه  و حوزه های علمیه، قابل شناسایی خواهد بود. شناسه ملی برای تمام اشخاص حقوقی اعم از بانکها، دهیاری ها، شهرداری ها، ادارات دولتی، مدارس و دبیرستانها، شرکت های خصوصی، موسسات ثبتی عام المنفعه و یا غیر انتفاعی قابل اخذ می باشد.

مهمترین مزایای دریافت شناسه ملی 

1-کسب اطلاعات از شرکت، میزان سرمایه و دیگر جزئیات مربوط به شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید.

2-امکان شناسایی بهتر مالک اصلی و واقعی یک برند و دسترسی به آدرس و مشخصات ثبت کننده برند.

3-شرکت اشخاص حقوقی در مناقصات و مزایدات دولتی.

4-تحصیل اعتبار برای شخصیت حقوقی در سراسر کشور.

5-پیوستن به نظامهای مالیاتی.

6-پیوستن به نظام ملی شناسه کالا و خدمات ایران کد.

7-دریافت آگهی تغییرات یاآگهی تأسیس شرکتها بدون پرداخت هزینه.

نکات حائز اهمیت در رابطه با آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی

1-تمامی اشخاص موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. (ماده 2 آیین نامه)

2-سازمان های ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند. به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره شناسه یاد شده گردد. ( ماده 3 آیین نامه)

3-سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل نماید. ( ماده 4)

4- شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد. ( ماده 5)

5-تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی دفتر مرکزی در هرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام و از ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات ، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نماید.( ماده 11)

6-تمامی اشخاص حقوقی موظفند بر روی هر گونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهی های صادر شده ، اوراق مالی و حسابداری و موارد مشابه آن ، شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی ( اقامتگاه قانونی ) خود را قید کنند. ( ماده 14)

7-واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه های اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی و سایر واحدهای ذی ربط موظف اند در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و وکد پستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند. ( ماده)

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یکی از پایگاههای اطلاع رسانی در کشور سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشوربه  آدرس http://ilenc.ir/ می باشد. در این سامانه که متفاوت از سامانه ثبت اسناد و یا سامانه ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است می توان به اطلاعات شناسه ملی ، تاریخ تاسیس، تاریخ ثبت شرکت ، نام شخصیت حقوقی ، نوع شخصیت حقوقی، ثبت کننده شخصیت حقوقی، شماره ثبت شرکت ، واحد ثبتی ، کد پستی و محل اقامت قانونی شرکت دست یافت .

ثبت شرکت در ایران