صادرات و واردات از طریق ثبت شرکت

صادرات و واردات یکی از اصلی ترین نیازها و فعالیت های اقتصادی هر کشور در دنیا می باشد که تاثیرات بسزایی در بهبود و رشد اقتصاد ، بازرگانی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ها و… خواهد داشت . تمامی کشورها دارای کالا ها و یا تولیداتی جهت صادرات و همچنین نیاز هایی جهت واردات از سایر کشورها می باشند .دولت ها معمولا تلاش می نمایند تا درآمد مورد نیاز جهت نیازهای وارداتی خود را از طریق درآمد حاصل از صادرات تامین نمایند و مهمترین تلاش بر قراری اعتدال میان این دو می باشد.

قوانین تمامی کشورها جهت بازرگانی و صادرات و واردات متفاوت می باشد.در کشور ما نیز در این باب دارای قوانینی صادر گردیده است و دسته بندی هایی برای کالاهای وارداتی و صادراتی تعریف شده است، که در ادامه به شرح آن می پردازیم:

بنا بر ماده 2 ، از قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1374کالاهای صادراتی و وارداتی به 3 دسته تقسیم می شوند :

کالای مجاز :  صادر و وارد کردن این کالا با رعایت ضوابط بی نیاز از کسب مجوز است.

کالای مشروط : صادر و وارد کردن این کالا نیاز به کسب مجوز دارد.( مانند واردات دارو که برای وارد کردن آن نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان است)

کالای ممنوع : صادر و وارد کردن این کالا به موجب شرع و قوانین اسلام که چه خرید و چه فروش یا مصرف آن از لحاظ قانون ممنوع گردد.(مانند مشروبات الکلی)

در بازرگانی خارجی واردات دارای پنج دسته بندی اصلی می باشد:

1- واردات قطعی 2- واردات موقت 3- واردات کالا ی مرجعی 4- کا لای ترازیت داخلی 5- کالای ترازیت خارجی

 شرایط ثبت شرکت صادرات و واردات

با توجه به مطلب فوق اهمیت صادرات و واردات جهت رشد اقتصادی دولت ها آشکار می باشد، بنابراین مجموعه های بسیاری در بخش خصوصی و دولتی به فعالیت در این موضوع مشغول می باشند.

جهت فعالیت قانونی و رسمی در موضوع صادرات و واردات مانند سایر فعالیت ها ،ثبت شرکت نخستین گام در جهت تاسیس یک مجموعه قانونی می باشد . جهت ثبت این نوع شرکت دو قالب پر مخاطب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود قالب های مناسبی می باشند .همچنین لازم است موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه صادرات و واردات قید گردد .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات 

1-تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)

2-تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)

3-صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد

4-شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)

5-اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)

6-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات باشد. مدیره

7-کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)

8-ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره

9-ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند

10-اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

11-تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد

12-محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها

13-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.

در انتها توجه داشته باشید که ضمن مراحل ثبت شرکت بنا بر  ماده 3 قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب/7/1374 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.(در مطالب بعدی به شرح شرایط اخذ کارت بازرگانی خواهیم پرداخت لطفا همراه ما باشید.)

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

 

 

ثبت شرکت در ایران