مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس به مجوزی اطلاق می گردد که به دارننده آن اعمم از حقیقی و حقوقی اجازه فعالیت تولیدی و یا اقتصادی مشخص داده می شود. انجام اینگونه فعالیت ها بدون این مجوز دارای وجه قانونی نمی باشد. جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد ،این مجوز  از زمان صدور دارای یکسال اعتبار می باشد و پس از یکسال بنا به ضوابط و درخواست متقاضی قابل تمدید می باشد و در صورت عدم ارائه درخواست از سوی متقاضی از درجه اعتبار خارج خواهد شد.

مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی متقاضیان متفاوت است  ،به طور مثال مرجع صادر کننده برای واحد های تولیدی با توجه به نوع محصولات وزارت صنعت ومعدن و یا جهاد کشارزی (در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی) و یا برای برخی  از کالاها مانند ابزار پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و … ) وزارت بهداشت می باشد.

دریافت این جواز دارای مزایای بسیاری برای دارنده خود می باشد  به طور مثال دریافت آسانتر وام و تسهیلات دولتی و امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی ، امکان جذب سرمایه گذار و همچنین برخورداری از حمایت قانونی برای دارنده آن.

به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی مانند ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.

شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس

1-تابع دولت جمهوری اسلامی ایران

2-حداقل سن 18 سال تمام

3-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)

چنانچه اشاره شد جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی

1-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی

2-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)

3-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی

4-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی

1-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی

2-کارت پایان خدمت مدیر عامل

3-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی

4-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

5- لیست شهرک های صنعتی

6- کلمه (تولید ) در موضوع فعالیت شرکت

جهت دریافت این مجوز به نکات ذیل توجه داشته باشید:

-برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک میلیون و نیم می باشد

-به طور متوسط مدت زمان اخذ جواز تاسیس به مدت 14 روز یا 2 هفته می باشد.

-جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوت چندانی ندارند اما برای دریافت وام ببیش از یک میلیارد تومان بهتر است که جواز برای اشخاص حقوقی اخذ گردد.

-بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس دریافت گردد.

 

ثبت شرکت در ایران