مدت زمان ثبت تغییرات شرکت چقدر است؟

شرکت های بسیاری پس از ثبت و شروع فعالیت، با تغییرات زیادی مواجه شده و باید اقدام به ثبت تغییرات کنند. از آنجا که شرایط پیش از ثبت اولیه شرکت ها شرایط نسبتا دشوار و پیچیده ای است، ممکن است مدیران برخی موارد را به صورت غیر دقیق و یا با عجله انجام دهند. حتی ممکن است پس از گذشت مدتی از شروع فعالیت، به این نتیجه برسند که امکان ادامه فعالیت با برخی از سهامداران یا اعضا را ندارند. علاوه بر این برخی تغییرات، روند گریز ناپذیر گذشت زمان و پیشبرد فعالیت های جمعی است و افراد می توانند با رعایت مواردی، برخی موارد ثبت شده در طرح اولیه را به اختیار خود تغییر دهند.

ثبت تغییرات شرکت

با این حال همه این موارد ذکر شده، به همان روال اولیه ثبت شرکت، نیازمند ثبت می باشد. این تغییرات به طور کلی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تغییرات اساسنامه
 • تغییر در موضوع یا نام شرکت
 • تغییر حق امضای مدیر یا مدیران
 • اهش یا افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش یا افزایش سرمایه داران و یا سهام آنان

مراحل مورد نیاز در ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت

نخستین مرحله از انجام و ثبت تغییرات شرکت، تنظیم صورت جلسه ای است که در آن، کلیه اعضای هیئت مدیره، پس از تصمیم گیری، به یکی از اعضا وکالت داده تا به منظور انجام مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وکیل منتخب هیئت مدیره، باید تا حداکثر یک ماه پس از انتخاب شدن، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و صورت جلسه مربوطه را ارائه کند تا اداره مربوط، به بررسی تغییرات مد نظر شرکت بپردازد. این بررسی از آن جهت است که تغییرات مورد اشاره هیئت مدیره، مغایر با قوانین و اساسنامه ثبت شرکت ها نباشد.
پس از انجام بررسی های مورد نیاز و تایید از سوی اداره ثبت شرکت ها، موارد مورد نظر در این اداره ثبت شده و سپس در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، منتشر می گردد. کلیه مراحل این روال به طور معمول در طی 25 تا 30 روز کاری انجام خواهد شد.

ثبت شرکت بانک اطلاعات ثبتی

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت

به منظور طی شدن مراحلی که در بالا آورده شد، ارائه برخی اسناد و مدارک الزامی است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد:

 •  کلیه اسناد و مدارک مربوط به ثبت برند یا شرکت
 •  مدارک مربوط به پرداخت هزینه های درج در روزنامه های کثیرالانتشار
 • مدارک شناسایی کلیه اعضای هیئت مدیره و کلیه سهامداران
 •  صورت جلسه تنظیم شده در هیئت مدیره همراه با امضای همه اعضا
 •  کپی روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است. به همراه تغییرات آن
  باید توجه داشت که عدم ارائه هر کدام از مدارک ذکر شده، می تواند روند ثبت تغییرات را با تاخیر مواجه کند.

هزینه های مربوط به ثبت تغییرات

هزینه های مربوط به ثبت تغییرات شرکت ها، بسته به نوع تغییرات مورد نظر هیئت مدیره، متفاوت خواهد بود. نخستین مورد در لیست هزینه ها، هزینه مربوط به ثبت تغییرات ثبت شده در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار است که به طور معمول حداقل 80 هزار تومان بوده و در برخی موارد بیشتر نیز خواهد بود.
هزینه های مربوط به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها، بسته به تعداد صورت جلسه ها و میزان تغییرات مد نظر، متغیر است و هزینه ثابتی ندارد. اما به طور معمول تنظیم هر صورت جلسه در سامانه ثبت تغییرات، حدود 300 هزار تومان است. بدین معنا که اگر شرکتی به منظور تغییر آدرس خود، اقدام به ثبت تغییرات کند، باید 300 هزار تومان در سامانه بپردازد. بدیهی است که هر چه میزان تغییرات مورد نظر بیشتر باشد، میزان صورتجلسه های مورد نیاز و هزینه پرداختی نیز بیشتر خواهد بود.

 

سوالات متداول

تغییرات در اساسنامه چه مواردی را شامل می شود؟

تغییرات اساسنامه مواردی از قبیل تغییر عنوان و نام شرکت یا برند، موضوع یا نوع فعالیت شرکت، آدرس شرکت و به طور کلی کلیه موارد ثبت شده در اساسنامه اولیه را شامل می شود. البته این بدین معنا نیست که کلیه بخش های اساسنامه قابل تغییر است. بلکه تنها یک یا چند بند از آن را می توان در فرآیند ثبت تغییرات، تغییر داد.

منظور از مجمع عمومی عادی شرکت چیست؟

این مجمع متشکل از تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا سهامدارن است که جلساتی را به صورت سالانه برگزار کرده و در آن کلیه راهبردهای مدیریتی شرکت به تصویب می رسد. برخی از تغییرات مورد نیاز شرکت از جمله انتخاب روزنامه کثیرالانتشار مورد نظر برای ثبت آگهی ها، در این جلسه باید مورد بررسی و اجماع نظر قرار گیرد.

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

در این مجمع تنها دارندگان بیش از نیمی از سهام شرکت حق رای دارند و می توانند در جلسه حاضر شوند. تغییرات مورد نظر نیز تنها در صورت جلب آراء دو سوم این اعضا امکان پذیر خواهد بود. برخی از تغیرات مانند تغییر در اساسنامه شرکت، نیازمند تایید و اجماع نظر اعضای مجمع فوق العاده می باشد.

ثبت صورت جلسه در سامانه ثبت تغییرات، شامل چه مراحلی است؟

بدین منظور با مراجعه به سامانه irsherkat.ssaa.ir اطلاعات شرکت خود از قبیل نوع شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی را وارد کنید. سپس به تکمیل صورتجلسه خود که در یکی از جلسات مجمع عمومی عادی، مجمع سالانه، یا مجمه فوق العاده تنظیم شده، پرداخته و کد 19 رقمی را دریافت کنید. در این مرحله نوع تصمیم را تعیین کرده و گزینه افزودن تصمیم را بزنید. نام و سمت و ارتباط اشخاص حاضر در جلسه را مشخص کنید. نوع صورتجلسه و تصمیمات اتخاذ شده و مدارک مورد نیاز را ثبت کرده و پذیرش نهایی را بزنید. در پایان نیز نسخه اصلی صورتجلسه و مدارک مربوط به آن را نهایتا تا 3 روز به آدرس مشخص شده، ارسال کنید.

آیا تمدید یا تغییر مدت زمان فعالیت شرکت نیز نیاز به ثبت تغییرات دارد؟

بله، در صورت نزدیک شدن به زمان اتمام اعتبار مجوز فعالیت شرکت و یا هر تصمیمی مبنی بر منحل کردن شرکت پیش از موعد اتمام مجوز، باید از طریق ثبت تغییرات، اقدام به کاهش یا افزایش مدت زمان فعالیت شرکت کنید.

ثبت شرکت در ایران