مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی ست که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. تقسیم سود هم به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد ، مگر این که ترتیب دیگری در اساسنامه مقرر دارند. در اسم شرکت باید عبارت – با مسئولیت محدود – قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد ، در غیر این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود افزایش سرمایه اختیاری ، تعداد شرکا حداقل دو نفر ، حداقل سرمایه یک میلیون ریال ، و سی و پنج درصد از سرمایه ی شرکت می بایست نقدا نزد یکی از شعب بانک ها تودیع و سپرده شود. در این نوع شرکت باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت آن نماید. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری ست. و مدیران می توانند برای مدت نامحدود انتخاب شوند. اما شرایط احراز حد نصاب در مجامع شرکت های مسئولیت محدود مشکل تر و پیچیده تر از دیگر نوع شرکت ها مانند سهامی خاص است. و حق رای به تعداد سهام و نسبت اش با سهم الشرکه سهام شان بستگی دارد.
برای کارهای کوچک و خانوادگی که سرمایه زیادی نیاز ندارد ؛ و شرکا مایل نیستند اشخاصی از خارج وارد شرکت شوند ، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند ، کلیه ی شرکت هایی که نیاز به شرکت در مناقصات مزایده های دولتی و خصوصی ندارند مناسب است. مسئولیت مدیران در این نوع شرکت ها ، محدود به سرمایه‌ ای ست که در شرکت گذاشته‌ اند ، اما آورده ی آن ها سهم‌الشرکه نامیده می‌شود ، زیرا در صورت ورشکستگی ، طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده ی مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند ، پس می توان گفت در این گونه شرکت ها سرمایه به سهم الشرکه افراد تقسیم شده نه به سهام.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی کلیه ی سهامداران
دو برگ شرکتنامه ی شرکت با مسئولیت محدود ؛ تکمیل و امضای همه ی سهامداران
دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضا مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
گواهی عدم سوء پیشینه
دو برگ تقاضا نامه ی شرکت با مسئولیت محدود و امضای آن توسط کلیه سهامداران
دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضا سهامداران
دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضای تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

ارائه ی تقویم نامه ی دادگستری ؛ در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) از سوی دادگستری کارشناسی رسمی تعیین و تقویم نامه ای تحویل می گردد.
پرداخت مبلغ چهل هزار ریال به حساب بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم تعیین نام.
مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سایت سامانه جامع ثبت شرکت ها به آدرس ذیل قابل انجام است:
http://irsherkat.ssaa.ir
در صورت نیاز ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه می پردازد ، چنانچه دارای نقص بود برای شما در سامانه پیامی برای رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را برطرف نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند. پس از پذیرش اینترنتی و اخذ تاییدیه ی پذیرش ، باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
پس از ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی نیز می بایست اطلاعیه ی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی درج شود.
اطلاع رسانی آغاز فعالیت های کسب و کار شرکت به سازمان امور مالیاتی دولت و ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده و منصوب کردن شخصی برای حسابرسی امور جاری شرکت ؛ دریافت دفاتر تجاری مهر و موم شده ظرف مدت سی روز و پرداخت سهم گواهی حق تمبر تا شصت روز بعد از ثبت از دیگر مراحل پایانی و الزامی پس از ثبت شرکت است.
گام نهایی برای شروع کسب و کار در تهران ثبت نام کارمندان در نظام تامین اجتماعی وزارت کار ایران و اخذ کد محل کار می باشد.

ثبت شرکت در ایران