مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

 

ثبت نمایندگی و یا ایجاد شرکت های خارجی در ایران به شرط رعایت قوانین و موازین  ایران اسلامی بلامانع اعلام شده است  .بنا بر در ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ثبت اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی ( مادر) است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.

از ماده 2 ایین نامه اجرایی می توان چنین برداشت نمود که فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی شرکت اصلی یا مادر پاسخگوی قانون خواهد  بود.

بر اساس مقررات آیین نامه جهت فعالیت های ذیل لازم است نسبت به  ثبت شعبه و تاسیس نمایندگی خارجی اقدام نمایید:

1-انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود

2-ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

3-همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

4-بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

5-ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

6-افزایش صادرات غیر نفتی اسلامی ایران

7-انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد.از قبیل ارایه خدمات در زمینه های بازاریابی،بیمه

توجه داشته باشید طبق آئين‌نامه اجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي، لازم است جهت ادراه امور نمايندگي ثبت شده يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انتخاب و معرفی گردد.

 اسناد و مدارك جهت ثبت شعبه شركت خارجي

1-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

2-تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.  تعیین نام )

3-درخواست كتبي شركت

4-تصوير مصدق اساسنامه شركت، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط

5-آخرين گزارش مالي تأييد شده شركت

6-گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي شركت

تهیه و تدوین گزارش  تشریحی شامل موارد ذیل :

الف: اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي شركت

ب – تبيين دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ايران

ج – تبيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه

د – برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز

ه – نحوه تأمين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه

7-ارائه معرفي نامه از دستگاه دولتي در صورتي كه داراي قرارداد با آن دستگاه باشند

8-اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجي

9-تصديق ثبت شركت خارجي

10-اختيار نامه نماينده يا نمايندگان شركت خارجي

11-ارائه تعهدنامه دائر بر اينكه چنانچه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معيني كه توسط اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ مي‌شود نسبت به انحلال شعبه و معرفي مدير تصفيه اقدام نمايند

12-كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي‌گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركتها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تأييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تأييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران